Modificări importante la Sala Polivalentă din Turda

Guvernul a aprobat în ședința de miercuri suplimentarea alocărilor de fonduri pentru obiectivul de investiţii ,,Sală de sport competițională de nivel internațional, Bază sportivă Turda”. Măsura a fost luată a urmare a unor modificări tehnice cerute de Federația Internațională de Baschet.

Sala de sport de nivel internațional se realizează în baza unei investiții a Companiei Naționale de Investiții, care a răspuns solicitării administrației locale pentru realizarea acestui obiectiv. Valoarea proiectului a fost estimată la 78,756 milioane de lei, TVA inclus. Proiectul a prevăzut inițial 3.320 de locuri. Prin noii indicatori tehnico-economici aprobați de guvern valoarea totală a investiției se ridică la 113,25 milioane lei, iar durata rămasă de execuție este de 11 luni.
Astfel, suprafața construită se mărește de la 4.693,75 mp la 5.460,60 mp iar capacitatea totală de spectatori se reduce de la 3.320 locuri la 3.183 locuri. „Diminuarea numărului de locuri a rezultat din necesitatea de a respecta dimensiunile scaunelor conform standardelor, precum și asigurarea  lojelor VIP. Din totalul numărului de locuri în tribune, un număr de 18 locuri sunt rezervate persoanelor cu dizabilități. Totodată, se are in vedere optimizarea Instalației de nocturnă, conform cerințelor FIBA.
Finanțarea se va face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, din bugetul local al unității administrativ-teritoriale municipiul Turda, județul Cluj, precum și din alte surse de finanțare legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii”, se arată în proiectul de hotărâre aprobat de Guvern.

Contractul de proiectare și execuție în vederea realizării obiectivului de investiții a fost atribuit în anul 2020, autorizația de construire fiind emisă la data de 07.12.2020. Pe parcursul derulării contractului de proiectare și execuție au intervenit o serie de modificări legislative și prevederi contractuale care au impus recalcularea valorilor din devizul general.

De asemenea, a intervenit necesitatea adaptării soluțiilor tehnice inițiale la specificul amplasamentului. Astfel după începerea activității de proiectare s-au constatat o serie de dezavantaje tehnice și funcționale ale soluțiilor tehnice de conformare generală ale clădirii fiind necesare o serie de modificări ale soluției tehnice de fundare, reconfigurarea soluției inițiale a sălii polivalente, îndeplinirea unor cerințe suplimentare pentru conformarea la Normativul de siguranța la foc a construcțiilor P118-1999 și la cerințele Federațiilor Sportive de specialitate.

Principalele caracteristici ale soluției reconfigurate sunt: Capacitatea totală de spectatori se reduce de la 3.320 locuri la 3.183 locuri. Diminuarea numărului de locuri pe scaune de la 3.320 locuri la 3.183 locuri a rezultat din necesitatea de a respecta dimensiunile scaunelor conform standardelor, precum și asigurarea lojelor VIP. Din totalul numărului de locuri în tribune, un număr de 18 locuri sunt rezervate persoanelor cu dizabilități; suprafața construită se mărește de la 4.693,75 mp la 5.460,60 mp; suprafața construită desfășurată se modifică de la 12.793,98 mp la 12.793,50 mp; regimul de înălțime se modifică de la S+D+P+1E la Dp+P+2E. 5. Redimensionarea echipamentelor de instalații de încălzire, ventilație-răcire conform noilor reconfigurări și a calculelor de dimensionare a instalațiilor.

C.P.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut