Modificări ale prevederilor Codului Penal și Codului de Procedură Penală, aplicabile după intrarea în vigoare a Legii privind monitorizarea electronică

Începând din 21 mai 2021, prin intrarea în vigoare a Legii privind monitorizarea electronică în cadrul unor proceduri judiciare și execuțional penale, devin aplicabile o serie de modificări ale prevederilor Codului Penal, Codului de Procedură Penală și ale altor acte normative.

Astfel, încălcarea de către persoana aflată în arest la domiciliu a obligației de a nu părăsi imobilul ori nerespectarea de către aceasta a itinerarului sau a condițiilor de deplasare va constitui infracțiunea de evadare, urmând a se aplica regulile privind concursul de infracțiuni. De asemeni, atunci când, cu rea-credință, inculpatul încalcă obligația de a nu părăsi imobilul ori nu respectă itinerarul sau condițiile de deplasare, stabilite potrivit legii, organul de supraveghere are dreptul de a-l prinde pe inculpat și de a-l prezenta de îndată procurorului, în cursul urmăririi penale, judecătorului de cameră preliminară, în procedura de cameră preliminară, sau instanței de judecată, în cursul judecății. Se va indica în mod expres perioada de timp, precum și, după caz, locul de muncă, instituția de învățământ, unitatea sanitară sau alt loc în care se aprobă deplasarea inculpatului. În cadrul programului de supraveghere, se va stabili ca, cel puțin o dată la 7 zile calendaristice, persoana aflată sub control judiciar să se prezinte la organul de poliție desemnat cu supravegherea sa.

Potrivit noi legi, darea în urmărire se va dispune, prin ordin, de Inspectoratul General al Poliției Române, dar și de Direcția Generală de Poliție a Municipiului București sau, după caz, de inspectoratul de poliție județean. După comunicarea măsurii privind arestul la domiciliu, inculpatul are obligația de a se deplasa de îndată la imobilul indicat potrivit legii, în vederea executării măsurii. În vederea verificării situației de fapt, organul de supraveghere are acces, în condițiile legii, la documente, imagini, înregistrări audiovideo sau orice înscrisuri necesare, deținute de autoritățile sau instituțiile publice, persoanele juridice ori persoanele fizice.

Potrivit IGPR, la nivelul Ministerului Afacerilor Interne au fost luate măsuri pentru instruirea personalului cu privire la aceste modificări legislative, precum și pentru informarea despre noile obligații legale a persoanelor față de care s-a dispus măsura arestului la domiciliu sau a controlului judiciar.

Legea privind monitorizarea electronică în cadrul unor proceduri judiciare și execuțional penale reglementează înființarea, organizarea și funcționarea Sistemului informatic de monitorizare electronică (SIME), modul de utilizare a dispozitivelor electronice de supraveghere și modul de acțiune în situația generării unor alerte. Conform sursei citate, SIME va deveni operațional cel mai târziu la 1 martie 2022. Într-o primă etapă, monitorizarea electronică se va aplica în sistem pilot, pentru cazurile de violență domestică în care a fost emis un ordin de protecție.

M. T.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut