Modificări ale asigurării pentru concedii și indemnizații pe bază de contract încheiat cu casa de sănătate

Venitul lunar înscris în contractul de asigurare nu va putea fi mai mare decât valoarea a trei salarii minime brute pe țară pentru orice tip de concediu medical, inclusiv pentru sarcină și lăuzie, conform modificărilor și completărilor Ordonanței de Urgență nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate aprobate în ședința de Guvern de miercuri, 15 martie.

Totodată – informează Casa Națională de Asigurări de Sănătate -, venitul menționat va trebui să fie același cu cel înscris în declarația fiscală depusă în vederea plății contribuției de sănătate sau, după caz, cu media veniturilor lunare înscrise în declarație.

Aceeași sursă amintește că persoanele fizice, altele decât salariații și asimilații acestora, pot încheia opțional contract cu Casa de Asigurări de Sănătate pentru concedii și indemnizații medicale. Cuantumul acestor indemnizații se stabilește în funcție de venitul lunar înscris în contract, pe baza unei formule de calcul.

„Contractele aflate în derulare la data intrării în vigoare a Ordonanței de Urgență de modificare și completare a OUG nr. 158/2005 se vor modifica prin acte adiționale, la notificarea Casei de Asigurări de Sănătate, până la data de 1 a lunii următoare celei în care se împlinesc 60 de zile de la data intrării în vigoare a actului normativ. Pentru aceste contracte, baza de calcul a indemnizațiilor de maternitate este media veniturilor asigurate înscrise în contract în ultimele 6 luni ale celor 12 luni din care se constituie stagiul de cotizare” – precizează CNAS.

Potrivit CNAS, modificările aduse de acest act normativ „sunt necesare pentru implementarea unui mecanism echitabil și unitar pentru calculul indemnizațiilor de asigurări sociale de sănătate, în scopul gestionării eficiente a fondurilor alocate acestui domeniu”.

M. T.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut