Modalitatea de acordare a drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale, reglementată de Guvern

Elevii/tinerii cu cerințe educaționale speciale (CES) din învățământul special, care pe perioada școlarizării locuiesc în internatul unității de învățământ, vor primi alocația zilnică de hrană pe toată durata cursurilor școlare, inclusiv pentru zilele de sâmbătă, duminică și sărbători legale, conform unei hotărâri aprobate în ședința de Guvern din 12 iunie – informează MEN.

Conform actului normativ, „în temeiul prevederilor art. 48 alin. (3) și art. 51 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, copiii, elevii și tinerii cu CES școlarizați în unitățile de învățământ special sau de masă, inclusiv cei școlarizați în alt județ decât cel de domiciliu, beneficiază de asistență socială constând în asigurarea alocației zilnice de hrană, a rechizitelor școlare, a cazarmamentului, a îmbrăcămintei și a încălțămintei în cuantum egal cu cel pentru copiii aflați în sistemul de protecție a copilului, precum și de găzduire gratuită în internate sau centrele de asistare pentru copiii cu cerințe educaționale speciale din cadrul direcțiilor generale județene/a municipiului București de asistență socială și protecția copilului”.

M. T.

Articole din aceeasi categorie