Ministerul Educației: „Undă verde” pentru „Săptămâna verde”

Metodologia de organizare a Programului național „Săptămâna verde” a fost avizată, joi, în cadrul Comisiei de dialog social din Ministerul Educației. Ordinul de aprobare a Metodologiei a fost trimis spre publicare în Monitorul Oficial.

„De ce o «Săptămână verde»? Pentru că poluarea și schimbările climatice ne afectează pe toți, iar ele sunt consecințe ale comportamentului nostru! Pământul are nevoie de noi, iar școala este locul în care copiii pot învăța, împreună, să aibă mai multă grijă de el! Pentru că se creează contexte pentru activități în comun – preșcolari, elevi, cadre didactice, părinți, iar aceste contexte sunt nu doar mijloace de învățare, ci și căi de formare a unei culturi școlare bazate pe încredere, respect, colaborare, susținere reciprocă și comunicare nonviolentă” – a anunțat Ministerul Educației, într-o postare pe pagina sa oficială de Facebook.

Programul „Săptămâna verde” are o durată de 5 zile consecutive lucrătoare în timpul anului școlar și se desfășoară în baza unei planificări, la decizia fiecărei unități de învățământ. Programul „Săptămâna verde” nu se derulează simultan cu Programul național „Școala altfel”.

Potrivit Metodologiei, „în cadrul Programului «Săptămâna verde» se realizează activități educaționale care contribuie la prevenirea schimbărilor climatice și la protejarea mediului”. „Programul contribuie la dezvoltarea competențelor antepreșcolarilor/ preșcolarilor/ elevilor de investigare inter- și transdisciplinară a realității înconjurătoare și formarea unor comportamente responsabile față de mediul înconjurător, prin dezvoltarea capacității acestora de a: înțelege și utiliza noțiuni elementare referitoare la mediu și la schimbările climatice pentru a conștientiza faptul că schimbările climatice sunt o problemă emergentă a omenirii, precum și a înțelege măsurile de combatere a acestora • înțelege legislația de mediu și rolul autorităților, instituțiilor, companiilor, organizațiilor nonguvernamentale și altor actori în combaterea schimbărilor climatice și protejarea mediului • înțelege schimbările climatice în context global, sistemic și în conexiune cu alte domenii/ probleme/ teme precum: exploatarea iresponsabilă a resurselor naturale, poluarea, risipa alimentară, managementul deșeurilor, consumul și producția sustenabile, biodiversitatea, pădurile și viața terestră, apele și viața acvatică, catastrofele naturale, energia verde, justiția socială • explora/ investiga mediul înconjurător și a relaționa pozitiv cu mediul natural •  lua decizii și de a acționa zi de zi ținând seama de impactul asupra planetei, adoptând un comportament de protejare și îmbunătățire a calității mediului, inclusiv de utilizare responsabilă a resurselor naturale • se adapta la fenomene meteo extreme și a răspunde la potențiale dezastre naturale • iniția și desfășura acțiuni civice individuale și/ sau în echipă, de combatere a schimbărilor climatice și protecția mediului • participa, în viitor, la elaborarea de politici publice și la dezvoltarea de noi tehnologii care să contribuie la combaterea schimbărilor climatice și protecția mediului”.

În perioada alocată programului „Săptămâna verde” se pot desfășura activități educaționale precum: lecții în natură, dezbateri, jocuri de rol, fotografie vorbită, exerciții de construcție participativă a unor scenarii de viitor, vizionări de documentare, experimente, biblioteci vii, teatru forum, teatru legislativ, proiecte de servicii în folosul comunității, voluntariat, expediții și excursii în parcuri naturale și arii protejate, fără a se limita la acestea.

Conform Metodologiei publicate pe site-ul Ministerului Educației, în perioada alocată programului „Săptămâna verde” nu se organizează cursuri conform orarului obișnuit al unității de învățământ. Prin excepție, la clasele din învățământul liceal – filiera tehnologică, din învățământul profesional și din învățământul postliceal, în perioada dedicată programului „Săptămâna verde” se organizează activități de instruire practică.

Participarea la programul „Săptămâna verde” este obligatorie atât pentru antepreșcolari/ preșcolari/ elevi, cât și pentru toate cadrele didactice din unitatea de învățământ.

Potrivit structurii anului școlar 2022-2023, Programul național „Școala altfel” și Programul „Săptămâna verde” se desfășoară în perioada 27 februarie – 16 iunie 2023.

M. T.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut