Milioane de euro în dotarea a peste 2500 de clase din școlile din județul Cluj

Nu mai puțin de 189 de unități de învățământ din județul Cluj vor beneficia de dotări cu mobilier, materiale didactice şi echipamente digitale în cadrul unui proiect major derulat la nivel național prin Programul Național de Redresare și Reziliență. Este vorba de instituții de învățământ din 76 de unități administrative clujene. Practic, zeci de mii de elevi vor beneficia de condiții mai bune în aproape 2550 de clase.

Din totalul școlilor care vor beneficia de acest program, 64 se află în Cluj-Napoca, 15 la Turda, 6 la Câmpia Turzii, trei la Huedin, 8 la Gherla, 11 la Dej și 4 la Florești. Restul sunt școli din comunele clujene

La Cluj-Napoca, la nivelul celor 64 de unități școlare prjnse în proiect vor fi realizate investiții în dotarea a 819 de săli de clasă, 35 de laboratoare de informatică, 36 de laboratoare de știință 19 cabinete școlare, 49 de cabinete de asistență psihopedagogică, 27 de săli de sport, 6 ateliere de practică.

Valoarea investiției este de 9 milioane de euro.

În cadrul acestui apel, la nivelul județului Cluj vor fi modernizate și dotate: 131 de laboratoare de informatică, 2546 săli de clasă dotate cu echipamente digitale, 2269 săli de clasă dotate cu mobilier, 108 laboratoare de științe dotate cu echipament digital, 125 laboratoare de științe dotate cu mobilier, 162 de cabinete școlare, 68 cabinete de asistență psiho-pedagogică, 79 săli de sport, 11 ateliere de practică dotate cu materiale și echipamente și 9 ateliere de practică dotate cu echipamente digitale. Investiția este derulată de Ministerul Educației, în calitate de coordonator de reforme și investiții finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), prin proiectul „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe” (palatele și cluburile copiilor, cluburile sportive, cabinetele de asistență psihopedagogică), finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență – Componenta C15: Educație.

Consiliul Județean Cluj a depus proiecte pentru cele 11 școli speciale pe care le gestionează, cu o valoare totală de 7.507.756,64 lei, inclusiv TVA.

De asemenea, Palatul Copiilor Cluj a solicitat finanțare pentru structurile aferente (Cluburile copiilor zonale).

La nivel național va fi alocată o sumă de un miliard de euro (valoarea financiară totală a apelului de proiecte fiind de 1.068.260.200 euro), valoare eligibilă din PNRR, fără TVA, pentru dotarea unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe, pentru implementarea obiectivelor din proiectul „România Educată”. Beneficiarii prezentului apel de proiecte sunt sunt toate tipurile de unități administrativteritoriale (comune, orașe, municipii, sectoare ale Municipiului București și județe), instituțiile de învățământ superior de stat care au înființate în cadrul lor unități de învățământ preuniversitar, precum și statele majore ale categoriilor de forțe/comandamente de armă, care au înființate în cadrul lor unități de învățământ preuniversitar. În cadrul apelului, fiecare solicitant poate depune o singură aplicație prin care să obțină finanțare pentru dotarea unităților de învățământ preuniversitar pe care le administrează, respectiv pentru toate unitățile de învățământ cu personalitate juridică, inclusiv pentru cele care funcționează în cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat sau a celor din subordinea statelor majore ale categoriilor de forțe/comandamente de armă.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut