MEN: Nu au fost aduse modificări metodologiei privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal

Ministerul Educației Naționale precizează, prin intermediul unui comunicat remis presei, că nu au fost aduse modificări metodologiei privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat.

„Conform situației centralizatoare, la data prezentă, toate inspectoratele școlare județene au publicat pe site-urile proprii broșura privind oferta de admitere în învățământul liceal, prin urmare toate unitățile de învățământ sunt în posesia informațiilor cu privire la rețeaua școlară (…)” – precizează MEN.

În comunicat se reamintește că, în baza prevederilor art. 2 alin. (1) din OMEN nr. 4829/2018 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2019-2020, cu modificările/completările ulterioare, „admiterea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul liceal de stat pentru anul  școlar  2019-2020  se  desfășoară  în  conformitate  cu  Metodologia  de  organizare  și desfășurare a admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2011-2012”. „În context, precizăm că nu au fost aduse modificări metodologiei privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat. Totodată, reamintim că informațiile referitoare la ultima medie de admitere în învățământul liceal pentru anul școlar 2018-2019, precum și alte date de interes general (numele liceului, specializarea, limba de predare, forma de învățământ, profilul, filiera, ultima medie de admitere din anul anterior etc.) se regăsesc și pe site-ul: http://admitere.edu.ro/2018/repartizare/” – se spune în comunicatul MEN.

Conform aceluiași document, completarea  opțiunilor  în  fișele  de  înscriere  de  către absolvenții clasei a VIII-a și de către părinții acestora, asistați de către diriginții claselor a VIII-a, are loc după afișarea rezultatelor Evaluării Naționale, ale cărei probe se vor desfășura în perioada 18 – 21 iunie 2019. După afișarea rezultatelor (25 iunie), respectiv după soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale (29 iunie), absolvenții clasei a VIII-a „își pot calcula, cu certitudine”, media de admitere pe baza căreia se exprimă opțiunile și se realizează repartizarea computerizată în învățământul liceal de stat.

M. T.

Articole din aceeasi categorie