Măsuri privind limitarea riscului seismic în unitățile de învățământ, dispuse de Ministerul Educației

Ministerul Educației a dispus mai multe măsuri imediate privind limitarea riscului seismic în unitățile de învățământ.

Potrivit unui comunicat remis presei, a fost transmisă Ministerului Dezvoltării o adresă prin care este solicitată o situație defalcată pe județe a clădirilor cu destinația unități de învățământ care sunt expuse riscului seismic și care urmează să fie consolidate sau care se află deja în curs de consolidare seismică. De asemeni, s-a solicitat tuturor inspectoratele județene evidența planificării activităților de simulare pentru situații de urgență existente la nivelul fiecărei unități de învățământ din subordine, având în vedere că, potrivit Protocolului privind pregătirea în domeniul situațiilor de urgență a copiilor, elevilor și studenților din învățământul național preuniversitar și superior, încheiat între Ministerul Educației și Ministerul Afacerilor Interne, fiecare instituție de învățământ are obligația de a organiza exerciții practice de simulare privind modul de comportare și de acțiune în cazul producerii unei situații de urgență.

„Ministerul Educației a trimis, din nou, inspectoratelor județene Protocolul privind pregătirea în domeniul situațiilor de urgență a copiilor, elevilor și studenților din învățământul național preuniversitar și superior. În baza acestui protocol, conducerea inspectoratelor școlare are obligația de a analiza modul de organizare a acestor activități de simulare pentru situații de urgență în unitățile de învățământ. Inspectoratele școlare au fost informate cu privire la faptul că trebuie să se asigure că toate unitățile din subordinea Ministerului Educației (CCD, Palatele Copiilor, Cluburile Elevilor, Cluburile Sportive Școlare) vor aplica prevederile Legii nr. 212/2022 privind unele măsuri pentru reducerea riscului seismic al clădirilor. Potrivit legii, conducătorii instituțiilor publice vor dispune, până la data de 1 ianuarie 2025, începerea expertizării tehnice a clădirilor cu destinația unități sau instituții de învățământ construite înainte de anul 1978, pentru încadrarea acestora într-o clasă de risc seismic și pentru fundamentarea măsurilor de intervenție. Expertizele tehnice pentru încadrarea clădirilor și pentru fundamentarea măsurilor de intervenție vor fi încheiate până la data de 1 iunie 2026” – se precizează în comunicat.

Potrivit aceluiași document, Ministerul Educației va dispune, în zilele următoare, diseminarea, către inspectoratele școlare județene, în vederea prelucrării și distribuirii în unitățile de învățământ, a surselor oficiale de informare (realizate de DSU, IGSU) cu privire la comportamentul în caz de cutremure și alte situații de urgență.

O altă măsură vizează crearea, pe site-ul Ministerului Educației, a unei secțiuni dedicate, care va cuprinde materialele informative diseminate prin inspectoratele școlare județene cu privire la măsurile privind comportamentul și protecția în caz de cutremure. În aceeași secțiune va fi introdusă și planificarea activităților de simulare pentru situații de urgență, transmisă de inspectoratele județene pentru unitățile de învățământ din subordine.

M. T.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut