Măsuri pentru recrutarea și plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID 19

La propunerea Ministerului Sănătății, Guvernul României a aprobat Ordonanța de Urgență privind unele măsuri pentru recrutarea și plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății.

Conform documentului, în centrele de vaccinare împotriva COVID-19, procesul de imunizare se realizează de către personal medico-sanitar care își exercită profesia cu respectarea legislației în vigoare, dar și cu derogare, în condițiile stabilite prin Strategia națională de vaccinare împotriva COVID-19.

Fiecare centru de vaccinare are un medic coordonator, iar personalul medico-sanitar și registratorii medicali delegați sau detașați beneficiază de drepturile salariale stabilite în conformitate cu prevederile Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

Cheltuielile privind plata personalului medico-sanitar și a registratorilor medicali, cu excepția personalului delegat sau detașat, care își desfășoară activitatea în cadrul centrelor de vaccinare împotriva COVID-19, se finanțează din transferuri de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății, către bugetele locale și din transferuri de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății, către bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate. Finanțarea cheltuielilor curente, inclusiv pentru plata personalului medico-sanitar și registratorii medicali, și a celor de capital, necesare a se efectua în vederea operaționalizării centrelor de vaccinare împotriva COVID-19, organizate în alte locații decât cele din cadrul unităților sanitare care se află în relații contractuale cu casele de asigurări de sănătate, se asigură din transferuri de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății, către bugetele locale, în limita sumelor aprobate cu această destinație prin legile bugetare anuale.

Pentru activitatea prestată în cadrul centrelor de vaccinare împotriva COVID-19, personalul medico-sanitar și registratorii medicali, cu excepția personalului delegat sau detașat, beneficiază de plată pentru timpul efectiv lucrat la un tarif orar diferențiat, în baza contractului de prestări servicii, astfel: 90 lei/oră pentru medici; 45 lei/oră pentru asistenți medicali; 20 lei/oră pentru registratorii medicali.

„Pentru activitatea prestată de medicii de familie cu liste proprii, aflați în relații contractuale cu casele de asigurări de sănătate, în vederea informării, programării la vaccinare, monitorizării și raportării reacțiilor adverse pentru persoanele aflate pe listele proprii, aceștia beneficiază de un tarif pe serviciu după cum urmează: pentru primii 50% din numărul total al persoanelor înscrise pe lista proprie, eligibile la vaccinare: 30 lei/serviciu; peste pragul de 50,001% din numărul total al persoanelor înscrise pe lista proprie, eligibile la vaccinare: 50 lei/serviciu; peste pragul de 60,001% din numărul total al persoanelor înscrise pe lista proprie, eligibile la vaccinare: 60 lei/serviciu. Toate sumele de mai sus sunt sume brute” – precizează Ministerul Sănătății.

Conform sursei citate, pentru funcționarea centrelor de vaccinare împotriva COVID-19, din bugetul Ministerului Sănătății se asigură fondurile necesare finanțării următoarelor categorii de cheltuieli: cheltuielile prevăzute în Programul național de vaccinare, pentru activitatea de vaccinare împotriva COVID-19; cheltuieli privind plata personalului medico-sanitar și registratorilor medicali, care își desfășoară activitatea în cadrul centrelor de vaccinare împotriva COVID-19, aflate în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate, precum cheltuieli privind plata medicilor de familie prin transferuri către bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, pe baza solicitărilor Casei Naționale de Asigurări de Sănătate formulate în acest sens.

M. T.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut