Mașinațiuni pentru declasarea unei prestigioase reviste românești

Președintele Academiei Române, Ioan Aurel Pop și coordonatorul Centrului de Studii Transilvane, Ioan Bolovan, contestă modul în care s-a făcut evaluarea revistelor ştiinţifice din România şi plasarea în categoria B a publicației Transylvanian Review. Reputații istorici clujeni susțin că, deși Transylvanian Review este recunoscută pe plan internațional, fiind singura revistă cu profil istoric din România indexată în baze de date prestigioase printre care și ISI, în țară, în urma unei evaluări lipsite de transparență, publicația a fost declasificată. Ioan Aurel Pop, redactor-șef Transylvanian Review și Ioan Bolovan, membru corespondent al Academiei Române, susțin că rezultatul evaluării este profund nedrept față de valoarea revistei, iar contestația adresată Comisiei de Științe Umaniste a CNCS a rămas fără răspuns.

 

Într-o scrisoare de protest adresată ministrului Educației, Sorin Câmpeanu și președintelui Consiliul Național al Cercetării Științifice, Alexandru Babeș, cunoscuții istorici clujeni atrag atenția că includerea nedreaptă a revistei în Categoria B lovește grav într-o publicație consacrată și disprețuiește efortul tuturor celor care de treizeci de ani se străduiesc să-i asigure apariția la timp, în format și cu un conținut de înaltă ținută, în vremuri de multe ori neprielnice pentru cercetarea românească. Cei doi istorici spun că au suspiciuni clare cum că depunctarea Transylvanian Review a avut drept cauză mașinațiunile unui „clan” academic patronat de dl Flavius Solomon, vicepreședinte CNCS, cu complicitatea unor colegi care nu de puține ori au lansat și în spațiul public (Facebook și nu numai), și în privat insulte și atacuri suburbane la adresa noastră (dnii Lucian Nastasă Kovacs, Victor Cojocaru ș.a).

Prezentăm mai jos scrisoarea de protest semnată de președintele Academiei Române, Ioan Aurel Pop și coordonatorul Centrului de Studii Transilvane, Ioan Bolovan.

 

Către

Ministerul Educației,

În atenția Domnului Ministru Prof. Univ. Dr. Sorin-Mihai Cîmpeanu,

Consiliul Național al Cercetării Științifice

În atenția Domnului Prof. Univ. Dr. Alexandru Babeș, Președintele CNCS

Domnule Ministru,

Domnule Președinte,

În data de 30.12.2020 au fost afișate rezultatele evaluării revistelor din domeniul ştiinţelor umaniste, iar Transylvanian Review a fost încadrată în Categoria B la domeniul „Istorie și studii culturale”. Considerăm că acest rezultat este profund nedrept față de valoarea revistei, iar contestația adresată Comisiei de Științe Umaniste a CNCS a rămas fără răspuns. Vă comunicăm pe această cale nu doar protestul față de situația dată, evidențiind, totodată, anomaliile metodologice care au contribuit la producerea acesteia, ci și dorința noastră expresă de a elimina revista Transylvanian Review de pe lista afișată, renunțând astfel la clasificarea internă nedreaptă.

 

Considerăm că procesul de evaluare a fost încă de la început viciat din punct de vedere metodologic, din cauza unor anomalii precum:

1. Punerea la dispoziția aplicantului, în platformă, a unui singur raport de evaluare, iar nu a ambelor rapoarte ale evaluatorilor. În urma discuțiilor cu colegi de la alte reviste evaluate, aceasta nu a fost o practică generală, deoarece numeroase publicații au avut acces la rapoartele ambilor evaluatori. Atât raportul unic pentru Transylvanian Review, cât și – în cazul altor reviste – cele două rapoarte ale evaluatorilor apar în platformă cu mențiunea „Raport final”. Nu ne-au fost furnizate niciun fel de explicații pentru absența rapoartelor celor doi evaluatori pentru Transylvanian Review și nici pentru modul în care a fost întocmit raportul existent. Marcajul din lista rezultatelor sugerează că punctajul revistei noastre a fost stabilit în panel. Conform metodologiei de evaluare, „Punctajul este media aritmetică a celor două punctaje individuale. În cazul unei diferențe de peste 15 puncte între cele două punctaje individuale, raportul de evaluare este discutat într-un panel format din 9 evaluatori, cu reprezentarea fiecărui domeniu de cercetare, și membrii Comisiei de Științe Umaniste a CNCS, care stabilește punctajul final” (Cap. IV, art. 10, lit. d). Din câte știm, NU au fost consultați, în vederea stabilirii punctajului, toți membrii comisiei. Nu înțelegem de ce nu avem acces la rapoartele celor doi evaluatori, cu atât mai mult cu cât, până acum, la fiecare competiție organizată de UEFISCDI aplicanții au avut la dispoziție rapoartele evaluatorilor. Considerăm că această situație lipsită de transparență ridică serioase semne de întrebare despre evaluarea Transylvanian Review. Nu știm ce punctaje au acordat cei doi evaluatori și nici care au fost observațiile lor. În ce privește publicațiile ajunse în panel, metodologia de evaluare nu oferă detalii nici despre modul în care li se stabilește punctajul, nici despre modul de întocmire a raportului de evaluare.

2. Discrepanța dintre observațiile din raportul de evaluare disponibil în platformă și punctajul acordat. Transylvanian Review a obținut calificativul 4,00 (din 5,00) la fiecare dintre cele patru criterii de evaluare, chiar și la cele la care observațiile din raport sunt aproape în întregime pozitive. În contestația înaintată CNCS am prezentat amănunțit această situație. Unele dintre puținele comentarii negative par inspirate de încercarea de a găsi cu orice preț ceva care să „justifice” scăderea punctajului. Un asemenea exemplu este observația că „Revista are totuși un număr mare de colaboratori din regiunea Transilvaniei și mai ales din centrul universitar Cluj-Napoca”. După cum o arată și numele, revista este în special dedicată istoriei și civilizației Transilvaniei; este un fapt evident că majoritatea specialiștilor în istoria și civilizația Transilvaniei activează în această provincie istorică.

În aceste condiții, ne-am uitat, în mod firesc, la revistele incluse în categoria A (care au întrunit minimum 90 de puncte prevăzute în metodologie). Avem un adânc respect și multă apreciere pentru munca colegilor noștri implicați în publicarea acestor reviste! Însă nu putem să nu observăm următoarele:

• niciuna dintre aceste reviste nu este indexată ISI; două dintre ele sunt indexate în „Emerging Sources Citation Index”, dedicat revistelor care îndeplinesc doar o parte dintre criteriile indexării ISI. Unele dintre revistele incluse în categoria A au o prezență foarte slabă în bazele de date prestigioase. Spre deosebire de acestea, revista noastră este indexată ISI, SCOPUS, EBSCO, ERIH PLUS și CEEOL;

• unele dintre aceste reviste au articole predominant în limba română, în timp ce Transylvanian Review apare exclusiv în limbi de largă circulație internațională.

Atragem atenția că includerea nedreaptă a revistei în Categoria B lovește grav într-o publicație consacrată și disprețuiește efortul tuturor celor care de treizeci de ani se străduiesc să-i asigure apariția la timp, în format și cu un conținut de înaltă ținută, în vremuri de multe ori neprielnice pentru cercetarea românească. În final, avem suspiciuni clare că depunctarea Transylvanian Review a avut drept cauză mașinațiunile unui „clan” academic patronat de dl Flavius Solomon, vicepreședinte CNCS, cu complicitatea unor colegi care nu de puține ori au lansat și în spațiul public (Facebook și nu numai), și în privat insulte și atacuri suburbane la adresa noastră (dnii Lucian Nastasă Kovacs, Victor Cojocaru ș.a). Unele comentarii de la evaluarea revistei (inclusiv de la recenta evaluare a proiectelor PCE) trădează expresii șablonarde lansate public de dl Lucian Nastasă Kovacs și acoliții dumnealui, care figurează în lista evaluatorilor! Dacă veți solicita lista celor care au fost evaluatori la revista noastră și la proiectul depus de subsemnatul Ioan Bolovan, veți constata că acolo figurează tocmai cei menționați anterior. În scrierea istoriei și în creionarea viitorului putem să avem păreri diferite, dar „executarea” cu bună știință a unor publicații și proiecte de cercetare numai pe criteriul că autorii lor sunt de altă orientare metodologică și culturală constituie o abatere clară și gravă de la deontologia profesională.

Redactor-șef Transylvanian Review, Coordonator Centrul de Studii Transilvane,

Acad. Prof. Ioan-Aurel Pop Prof. Dr. Ioan Bolovan,

Membru corespondent al Academiei Române

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut