Lecturi | O nouă apariţie editorială la Gherla

Viaţa literară gherleană s-a mai îmbogăţit cu o apariţie editorială. Cine poate să fie autorul noului volum decât decanul de vârstă al membrilor Cenaclului literar „Ion Apostol Popescu” din localitate, pensionarul Niculae Suciu. La frumoasa vârstă de 85 de ani, omul de cultură din oraşul de pe Someş are o bogată activitate creatoare, lansând pe piaţă o nouă carte, „Pelerin pe cărări de suflet”. Este a doua lui carte după „Cronica unui cititor fără asemănare”, apărută în anul 2018 şi primită cu multă căldură de cititorii gherleni, bucuroşi că a mai apărut un scriitor în viaţa spirituală a urbei. Noul volum a ieşit de sub tipar la Editura PIM din Iaşi chiar zilele trecute şi promite o lectură plăcută pe timpul vacanţei de vară. Nu întâmplător cartea a fost editată în Moldova. În cele 197 de pagini găsim foarte multe articole, comentarii, critici şi extrase din presa Basarabiei şi a Bucovinei, dar şi din cea ucrainană. De fapt, toată cartea cuprinde cele mai importante „staţii” ale pelerinului de suflet, care este domnul Niculae Suciu,  un mare patriot şi iubitor de ţară. Asta reiese din toate capitolele, axate pe opiniile diferitelor personalităţi literare şi artistice din ţară şi din Moldova sau Ucraina despre omul şi scriitorul gherlean, preocupat să contribuie la extinderea colaborării şi prieteniei cu oamenii de litere de peste Prut.

Veşnicul tânăr pelerin – cum este denumit în prefaţă autorul volumului de bucureşteanul Gheorghe Ţiclete-, Niculae Suciu prezintă crâmpeie din viaţa lui tumultuoasă în contextul dorinţei sale de a cunoaşte şi a-i înţelege pe cei din jur, indiferent de vârsta, profesia, etnia şi filozofia lor. Prin pelegrinările sale în ţară şi în Republica Moldova a făcut cunoştinţă cu mulţi colegi de breaslă şi prieteni, care, iată, apar şi în aceste pagini, descoperind pe omul de litere gherlean, care îi primeşte pe toţi cu braţele deschise, în locuinţa lui aflată chiar în centrul vechiului Armenopolis. În noua lui carte apar comentarii şi cuvinte elogioase despre activitatea literară (scrie şi poezii, toate citite în cadrul şedinţelor de lucru ale cenaclului literar) apărute în diferite publicaţii de specialitate sau cotidiene cum sunt Ecouri Ucrainene, Revista Eminesciana, Zorile Bucovinene (apare la Cernăuţi), Revistele ASTRA din Dej şi Câmpia Turzii, în cotidianele Zori Noi – Suceava, revista Flacăra – București şi, nu în ultimul rând, în ziarul nostru, Făclia de Cluj. La toate întâlnirile din ţară şi de peste hotare Nicolae Suciu merge împreună cu soţia, Ioana, cu tolba plină cu cărţi şi reviste literare, stăpânit de dorinţa ca acestea să ajungă la cei care au nevoie de ele şi le aşteaptă, cum sunt în această perioadă grea prietenii din Ucraina. În mod sigur, şi noua lui apariţie editorială în câteva zile va ajunge şi la poporul greu încercat din Ucraina.

Cartea „Pelerin pe cărări de suflet” conţine multe fotografii relevante pentru prodigioasa creaţie literară a scriitorului gherlean Niculae Suciu, dar şi diplomele primite la diferite manifestări artistice.

Szekely Csaba 

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut