Lansarea albumului „Viața Mitropolitului Bartolomeu Anania (1921-2021) în imagini”

Un proiect editorial care poate restitui cu decență memoria Mitropolitului Bartolomeu, prin prisma lucrului inedit și de valoare, este și această carte-album, cu viața în imagini a ierarhului și omului de cultură.

Dorința de a publica acum această biografie în imagini a Mitropolitului Bartolomeu vine să încununeze într-un moment fast o idee veche de mai bine de zece ani, când am descoperit cu multă bucurie și emoție întreaga arhivă fotografică pe care Mitropolitul Bartolomeu o păstra în arhiva sa de la Mănăstirea Nicula și care, potrivit testamentului său, a rămas pe seama Fundației. Până atunci, știam doar de 3-4 fotografii din copilăria, tinerețea și după ieșirea din închisoare a Mitropolitului, pe care el însuși acceptase să le publice, știută fiind de toți discreția pe care o avea atunci când venea vorba despre viața și persoana sa, dar mai ales refuzul total de a-și hrăni un cult al propriei sale imagini, prin exces de fotografii sau prin publicitate ieftină și păguboasă duhovnicește.

Am avut, în schimb, sentimentul că această comoară de viață în imagini nu poate să rămână îngropată în dulapurile unei arhive, așa încât în acești zece ani am valorificat-o în câteva expoziții fotografice inedite, într-un amplu fotoreportaj în ziarul Adevărul, ca anexe la volumele de predici audio sau la moneda comemorativă realizată de Banca Națională a României sau la volumul Bartolomeu Valeriu Anania, „Patriarhul meu”.

Așa încât, fără a-i trăda încrederea și mai ales pentru a-i respecta Mitropolitului Bartolomeu această decență, am, totuși, convingerea că proiectul pe care Fundația „Mitropolitul Bartolomeu” își propune să îl realizeze împreună cu Asociația Casa Cărții de Știință din Cluj-Napoca va oferi publicului aspecte din viața mai puțin cunoscută a Mitropolitului, dar foarte autentică și fără niciun fel de fard, confirmând cu imagini ceea ce dânsul a mărturisit în scris sau prin viu grai. Astfel, această carte-album poate fi parcursă și ca o anexă și în pandant cu toate celelalte texte de memorialistică ale lui Valeriu Anania, fiind o incarnare a textelor în care autorul dă mărturie despre sine, despre oamenii pe care i-a întâlni și i-a cunoscut, dar și despre lumea care ni se descoperă în mod spectaculos și nouă prin această carte.

Imaginile selectate pentru acest album, unele vechi de peste un secol, reconstituie cronologic principalele etape din viața Mitropolitului: copilăria și adolescența, călugăria și intrarea în slujirea Bisericii, alături de Patriarhul Justinian, detenția, misiunea în Statele Unite, legătura sa cu lumea culturală, dar și revenirea în țară, reținut de Securitate, ultima perioadă din administrație, anii de pensie trăiți la Mănăstirea Văratec, încheind cu rechemarea „Bătrânului oștean” sub drapelul Bisericii și slujirea de la Cluj ca Arhiepiscop și Mitropolit în mijlocul oamenilor, în mijlocul cetății Clujului, în fața lui Dumnezeu. Chiar dacă din vastul material documentar existent a trebuit să operez o selecție a imaginilor care formează albumul de față, criteriul a fost în primul reprezentativitatea imaginii, caracterul inedit și nu în ultimul rând calitatea lor, având în vedere epocile diferite, dar și multele avataruri prin care acestea au trecut ca astăzi să ne vorbească nouă.

Volumul restituie imagini de epocă, cele mai multe dintre ele necunoscute publicului, și de a o mare valoare documentară, în care apar Patriarhul Justinian, ierarhi români și străini, dar și ierodiaconul și arhimandritul Bartolomeu, ucenicul care dă și în acest fel mărturie despre admirația pentru dascălul său, oameni de cultură din țară sau străinătate, dar mai ales imagini care dau măsura unei oameni și a unei lumi care se lupta din răsputeri să rămână verticală.

Chiar dacă este aproape imposibil să reconstituim numele persoanelor care apar în fotografii, în absența ochiului celui prezent acolo sau a însemnărilor de pe ele, consider că aceste veritabile documente iconografice pot fi ilustrate cel mai bine, în acest context, de cuvintele Mitropolitului Bartolomeu, în special de mici fragmente din textele cu caracter memorialistic: Memorii, Rotonda plopilor aprinși, Jurnale, dar și din interviuri, prelegeri sau poezii, care ne oferă perspectiva asupra unei lumi în mare parte necunoscută nouă.

Din toate aceste imagini pulsează viața reală, frământările, tristețile, dar și bucuriile Mitropolitului Bartolomeu și, împreună cu el, ale lumii și oamenilor pe care i-a adunat în viața și în inima sa și care astăzi ne vorbesc nouă.

Îmi sună și acum în suflet cuvintele Mitropolitul Bartolomeu Anania care spunea „singura imagine care mă interesează este aceea din Împărăția lui Dumnezeu”, dar cu toate acestea îmi exprim speranța că prin decența și eleganța cu care echipa de graficieni și tehnoredactori ai Editurii Casa Cărții de Știință, coordonați cu mult entuziasm de domnul director Mircea Trifu, au realizat acest album, am reușit ca imaginile și textele să ne vorbească cel mai mult și, prin aceasta, să oferim publicului o nouă bucurie a reîntâlnirii cu Mitropolitul Bartolomeu și cu viața trăită exemplar de el.

Lansarea acestui album va avea loc în cadrul Festivalului de Carte Transilvania, vineri, 17 septembrie, de la ora 13:00, avându-i ca vorbitori pe ÎPS Arhiepiscop și Mitropolit Andrei, actorul Dorel Vișan, poetul Horea Bădescu.

Pr. Bogdan IVANOV

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut