Lacul Gilău sufocat de deșeuri

Lacul Gilău, sursa secundară de alimentare cu apă cu clujenilor s-a transformat într-o adevărată bombă ecologică. Tone de deșeuri zac în apă ceea ce arată grave probleme privind gestionarea deșeurilor în localitățile riverane situate în amonte.

„Din păcate, gesturile reprobabile ale oamenilor se regăsesc în natură. Așa arată lacul Gilău din județul Cluj. Cantitățile mari de precipitații căzute (61,5 l/mp s-au înregistrat în ultimele 72 de ore la postul pluviometric Măguri) și topirea stratului de zăpadă din bazinul hidrografic Someșul Rece au generat creșterea debitelor și nivelurilor râului Someșul Rece și ale afluenților. În ultimele 24 de ore, creșterea de nivel a Someșului Rece a fost de 58 de centimetri. Măsurătorile la miră sunt realizate în secțiunea stației hidrometrice Someșu Rece Sat. De asemenea, s-au activat torenții din acest areal. Prin urmare, depozitele ilegale de deșeuri și materialul lemnos au fost antrenate în albia Someșului Rece și au ajuns în lacul de acumulare Gilău.

Pe lângă aspectul inestetic creat, aceste deșeuri generează probleme tehnice în exploatarea construcțiilor hidrotehnice. În același timp, având în vedere faptul că acumularea Gilău reprezintă sursă secundară de alimentare cu apă a populației, procesul de tratare a apei brute în vederea potabilizării este afectat. Acest eveniment indică probleme privind gestionarea deșeurilor în localitățile riverane situate în amonte”, a anunțat Direcția Apelor Române Someș Tisa.

Potrivit actelor normative aflate în vigoare, igienizarea și ulterior menținerea stării de curățenie a malurilor și a cursurilor de apă are un caracter permanent și constituie una dintre obligațiile care revin autorităților publice locale pentru buna gospodărire a localităților.

„Reamintim primăriilor faptul că au obligația de a realiza câteva acțiuni importante: îndepărtarea depozitelor de deșeuri și material lemnos din albiile și de pe malurile cursurilor de apă din arealul administrat; asigurarea secțiunilor de scurgere a apei la poduri și podețe; întreținerea șanțurilor și rigolelor de scurgere a apelor pluviale.

Totodată, revenim la apelul adresat cetățenilor de a depozita deșeurile doar în spațiile special amenajate. Râurile și lacurile nu sunt tomberoane!”, au arătat reprezentanții Administrației Bazinale Someș Tisa.

C.P.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut