La galeria „Danel”: Pictură de VIOREL NIMIGEANU

La tot mai frecventata şi apreciata galerie de artă „Danel”, situată pe strada Tipografiei 26 din Cluj-Napoca, s-a deschis o amplă şi sugestivă expoziţie etalînd peste 40 de pînze din creaţia recentă a prolificului Viorel Nimigeanu, pictor şi dascăl cu notorietate în actualitatea vieţii noastre spirituale. E manifestarea dezinvoltă a unei energii predispuse comunicării, materializînd fluxuri de splendoare din prea plinul unei sensibilităţi generoase, hrănită de un exerciţiu pasionat, continuativ, interesat de rosturile şi virtuţile expresive ale limbajului plastic.

Viorel Nimigeanu aparţine prin manifestare temperamentelor robuste, neliniştite, marcate de o precipitare a gestului pictural care determină o dinamică accentuată a tuşelor, sursă pentru finalizarea unor ansambluri cromatice exuberante, de-o cuceritoare francheţe şi prospeţime. Operează cel mai adesea cu tonul pur, ardent, în traiecte nervoase, prelungi, care încurajează o vădită frenezie a contrastelor. Indiferent de motiv, fie că se lansează în vaste cuprinderi peisagistice, în somptuoase naturi statice sau spectaculoase compuneri animate de vivante sinuozităţi feminine, se simte din plin lejera descătuşare de orice rigoare canonică, pentru a facilita accesul la scînteierile unor restituiri încărcate de fast şi plenitudine.

Pentru a da unitate unei confesiuni marcate de trepidaţiile unui cotidian care-l fixează în contact nemijlocit, statornic, cu luminozităţile diversificate ale urbanităţii clujene, subtilul interpret al structurilor arhitecturale şi intensităţilor cromatice specifice unor vremuri de civilizaţie perenă, s-a trezit volens-nolens autorul unui impresionant caleidoscop de imagini care difuzează năvalnic spre noi suflul enigmatic, parfumul plin de miresme al vestigiilor, arterelor, piaţetelor cu trecut secular. În fapt, expoziţia actuală se constituie într-un emoţionant omagiu adus moştenirilor viabile care ne fac martorii unor frumuseţi neîntinate, fixate într-o ornamentică şi patine ce încîntă retina, gîndul, sensibilitatea. Practic pictorul Nimigeanu procedează la o recuperare şi restituire de atmosferă cu rezonanţă istorică prin intermediul unor anvelope cromatice de-o remarcabilă vivacitate şi adecvare expresivă. Depăşeşte orice tentaţie de pitoresc facil, desăvîrşind învolburate desfăşurări de ritmuri şi intonaţii ce antrenează o permanentă senzaţie de miracol şi fantast.

Colorist din stirpea rară a făuritorilor de orchestraţii inedite, Viorel Nimigeanu îşi afirmă fecundele disponibilităţi creative şi în numeroasele alcătuiri de buchete florale, pretext de asociere de tonalităţi învăpăiate, alternate cu zone fin nuanţate, prins de mirajul unor mereu incitante descoperiri şi revelaţii. Intuim bucuria trăitorului la temperatura făptuirilor ce modifică pulsaţiile naturalului în vectori de frumuseţe perenă. Fixate în genere pe fundaluri închise, incantaţiile florale se insinuează în simbolice ardenţe, statuînd în sărbătoresc efluviile unor respirări de purităţi solare. Evident, ni se oferă privilegiul unui contact cu o artă tonică, promotoare de un vitalism dus pînă spre pragurile unei reconfortante regenerări. Pe aceleaşi coordonate ale tensiunii expansive se situează şi compunerile ce proiectează dezinvolt în spaţiu siluete feminine, ancorate în dansuri frenetice, semn de triumf al tinereţii, mereu stăpînită de vraja şi tentaţiile sinuozităţilor galante. Prin contribuţia de esenţă a pictorului Viorel Nimigeanu arta românească înregistrează noi valenţe de elevată şi distinctă expresivitate.

Negoiţă LĂPTOIU

Articole din aceeasi categorie

    Nu exista articole asemanatoare