IȘJ Cluj: Doar 73 de posturi titularizabile scoase anul acesta la concurs

Proba scrisă a concursului național de ocupare a posturilor/ catedrelor didactice vacante/ rezervate din învățământul preuniversitar (titularizare) se desfășoară miercuri, la Cluj-Napoca, în șapte centre de examinare.

Anul acesta, în județul Cluj sunt scoase la concurs 1.302 de posturi, dintre care doar 73 sunt pentru angajare în învățământ pe durată nedeterminată.

Concursul este organizat pentru 56 de discipline. Disciplinele de concurs cu cel mai mare număr de candidați înscriși sunt: învățământ preșcolar în limba română (416 candidați), învățământ primar în limba română (252 de candidați), psihopedagogie specială (167 candidați), educație fizică și sport (165 de candidați), limba și literatura română (106 candidați), limba și literatura engleză (103 candidați).

„Proba scrisă va începe la ora 9:00. Candidații vor fi prezenți în sala de concurs cel mai târziu la ora 8:15. Durata de redactare a lucrărilor scrise este de 4 (patru) ore, de la primirea subiectelor, cu posibilitatea prelungirii cu 1-2 ore pentru candidații cu cerințe educaționale speciale. Comisia județeană de organizare și desfășurare a concursului, de la nivelul județului Cluj, a dispus asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru candidații cu deficiențe, prin adaptarea procedurilor de redactare a lucrărilor la subiectele de concurs, în funcție de particularitățile individuale și specifice deficienței respective, pentru un număr de 5 candidați. Subiectele, traducerea acestora în limbile minorităților naționale, precum și baremele de evaluare pentru totalul celor 122 de discipline de concurs sunt asigurate de Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație și vor fi publicate pe site-ul subiecte.edu.ro, după susținerea probei scrise” – precizează Inspectoratul Școlar Județean Cluj.

Primele rezultate la proba scrisă vor fi afișate în 27 iulie 2021, la sediul Inspectoratului Școlar Județean Cluj și pe site-ul http://titularizare.edu.ro. Contestațiile se depun în scris la sediul Inspectoratului  Școlar Județean Cluj sau se transmit prin poștă electronică (scanat) la adresa de e-mail: hr.isjcj@gmail.com, în zilele de 27 iulie, după afișarea rezultatelor, până la ora 21:00, respectiv în 28 iulie, până la ora 12:00. Rezultatele finale vor fi anunțate în 3 august.

Pentru angajarea pe durată nedeterminată (titularizare) candidații trebuie să obțină la proba scrisă minimum nota 7 (șapte), iar pentru angajarea pe durată determinată (suplinire), minimum nota 5 (cinci).

Repartizarea candidaților pe posturi, în ordinea descrescătoare a notelor obținute la proba scrisă, se realizează în ședințe publice, organizate de Inspectoratul Școlar Județean Cluj, conform calendarului aprobat de Ministerul Educației.

M. TRIPON

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut