IȘJ Cluj: 220 de cadre didactice au beneficiat de modificarea duratei contractului individual de muncă

Un număr de 220 de cadre didactice din județul Cluj au beneficiat de modificarea duratei contractului individual de muncă din durată determinată de un an, în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/ catedrei, în condițiile art. 931, din Legea Educației Naționale nr.1/2011 – a anunțat Inspectoratul Școlar Județean Cluj.

Pentru etapa de modificare a duratei contractului individual de muncă desfășurată în perioada 30 martie – 8 aprilie 2021 au depus solicitări 251 de candidați, în urma analizei criteriilor generale și specifice obținând acordul Consiliilor de administrație ale unităților de învățământ 220 de cadre didactice – precizează aceeași sursă.

O altă etapă de mobilitate a personalului didactic, pretransferul, la cerere, al personalului didactic de predare titular, care solicită pretransfer în aceeași localitate, în localitatea în care își are domiciliul sau pentru apropiere de domiciliu, pe o catedră vacantă, în anul școlar 2021-2022, se desfășoară în perioada 8 – 28 aprilie. Dosarele candidaților pot fi depuse atât online, cât și la registratura Inspectoratului Școlar Județean Cluj, în perioada 9-14 aprilie.

Potrivit declarației inspectorului școlar general Marinela Marc, această etapă prevăzută în calendarul mobilității personalului didactic reprezintă „un prim pas înspre descentralizare și pentru aducerea deciziei la nivelul unității de învățământ preuniversitar”. „Stabilitatea cadrelor didactice pe post este importantă, atât pentru asigurarea continuității la catedră a cadrelor didactice, în condițiile în care postul pe care au funcționat în acest an școlar este vacant și în anii următori și nu mai obligă  cadrele didactice să participe, în fiecare an, la concursul de titularizare”, declară Marinela Marc, adăugând că speranța cadrelor didactice este ca „această metodologie care reglementează selecția resursei umane din școli să se simplifice”.

Potrivit Metodologiei, de modificarea duratei contractului individual de muncă din durată determinată de un an în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/ catedrei poate beneficia cadrul didactic calificat angajat pe un post didactic/ o catedră vacant(ă) cu contract individual de muncă pe perioadă determinată de un an, încheiat până cel târziu la data începerii cursurilor, care a dobândit definitivarea în învățământ și care a obținut cel puțin nota sau media de repartizare 7 (șapte) în specialitatea postului didactic/ catedrei ocupat(e) la un concurs național de ocupare a posturilor vacante.

Ierarhizarea cadrelor didactice în situația în care, la nivelul unității de învățământ, la o anumită specialitate, numărul cadrelor didactice care pot beneficia de modificarea duratei contractului individual de muncă din durată determinată de un an, în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/ catedrei, este mai mare decât numărul posturilor didactice/ catedrelor vacante, prioritate are, în ordine: cadrul didactic cu domiciliul în localitatea în care solicită postul didactic/ catedra; cadrul didactic cu domiciliul cel mai apropiat de unitatea de învățământ. În situația în care domiciliul nu conduce la departajare, atunci are prioritate cadrul didactic cu nota/ media cea mai mare în baza căreia se realizează modificarea contractului individual de muncă. În cazul notelor/ mediilor de repartizare egale, departajarea se realizează luându-se în considerare, în ordine, următoarele criterii: gradul didactic; nota/ media cea mai mare obținută la gradul didactic sau la examenul de definitivare în învățământ; media de departajare cea mai mare; media cea mai mare obținută la examenul de licență/ absolvire a studiilor, respectiv media cea mai mare obținută la examenul de bacalaureat pentru absolvenții liceelor pedagogice.

M. TRIPON

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut