Investiții de peste 124 de milioane de euro pentru modernizarea infrastructurii școlare

Guvernul României a aprobat în ședința de vineri, 4 decembrie, Acordul de principiu privind contractarea de la Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare a unui împrumut în valoare de aproximativ 100 milioane de euro, pentru susținerea proiectului „Școli mai sigure, incluzive și sustenabile”.

Potrivit MEC, obiectivele majore ale proiectului sunt: modernizarea infrastructurii școlare din România, asigurarea standardelor minime privind instalațiile sanitare, canalizarea, accesul universal, încălzirea, ventilația și eficiența energetică. „Astfel, se vor crea condiții adecvate pentru protecția elevilor și a profesorilor în caz de cutremure, incendii, furtuni sau inundații. Totodată, se vor realiza investiții integrate în infrastructura școlară, în săli de clasă inteligente, se va  oferi sprijin pentru investiții viitoare în infrastructura școlilor durabile și moderne, respectiv a managementului proiectului privind componenta de răspuns la situații de urgență de natură contingentă” – precizează MEC.

Conform sursei citate, proiectul va fi implementat într-o perioadă de circa cinci ani și va cuprinde aproximativ 70 de școli selectate pentru reabilitarea cu prioritate, atât din zona urbană, cât și din cea rurală. În selecția școlilor vor fi luate în considerare criterii precum: nivelul de rezistență în cazul producerii unor eventuale dezastre, fluctuația demografică, procentul elevilor aparținând comunităților minoritare și/ sau defavorizate, nivelul de trai al comunității respective etc.

Proiectul va fi derulat de MEC prin Unitatea de Management a Proiectului privind Modernizarea Rețelei Școlare și Universitare (UMPMRȘU), care dispune de personalul calificat și de experiența necesară pentru implementarea proiectelor finanțate de instituții financiare internaționale (BIRD, BDCE etc.).

„În toată perioada de implementare a proiectului Ministerul Educației și Cercetării va urmări respectarea cadrului general privind elaborarea programării bugetare anuale și va întreprinde toate măsurile necesare pentru cuprinderea în bugetele anuale a sumelor necesare implementării. De asemenea, Ministerul Finanțelor Publice va întreprinde demersurile corespunzătoare pentru solicitarea acestui împrumut din partea BIRD, precum și pentru parcurgerea celorlalte etape pentru contractarea împrumutului, respectiv pentru negocierea, semnarea și aprobarea acordului de împrumut, conform legislației în vigoare, în corelare cu desfășurarea procesului de aprobare la nivelul finanțatorului” – precizează MEC.

Tot în ședința de vineri Executivul a aprobat Hotărârea prin care bugetul proiectului „Reforma educației timpurii în România (PRET)” se suplimentează cu suma de 24,08 milioane de euro. Proiectul, implementat de Ministerul Educației și Cercetării prin Unitatea de Management a Proiectului privind Modernizarea Rețelei Școlare și Universitare, presupune construirea și dotarea cu mobilier a 400 de grădinițe. Dintre acestea, pentru 235 de grădinițe lucrările au fost finalizate, 135 se află în execuție, iar restul de 32 de grădinițe sunt în diferite faze ale procedurilor de achiziție.

Proiectul este cofinanțat de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei și Guvernul României.

M. T.

 

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut