Învățătorii vor fi în continuare formați în cadrul liceelor pedagogice

Potrivit proiectului Legii învățământului preuniversitar, postat pe site-ul Ministerului Educației, învățătorii vor fi în continuare formați în cadrul liceelor pedagogice, dar, pentru a deveni titulari ai sistemului, aceștia trebuie să finalizeze facultatea.

„Învățământul pedagogic se organizează ca învățământ liceal vocațional, cu durata de patru ani, pentru elevii cu aptitudini în acest domeniu. Unitățile de învățământ în care se organizează învățământ pedagogic preuniversitar sunt unități de învățământ liceal, care au capacitatea de a organiza procesul de predare-învățare-evaluare și practica pedagogică, pentru specializările din cadrul filierei vocaționale: educație timpurie, pedagogia învățământului primar, pedagogie generală, mediere școlară” – se arată în proiect.

Proiectul de lege prevede că, pentru ocuparea funcțiilor didactice, trebuie îndeplinite următoarele condiții minime de studii:

● pentru ocuparea funcției didactice de educator/ educatoare: absolvirea cu diplomă de bacalaureat a liceului pedagogic, cu specializarea educație timpurie;

● pentru ocuparea funcțiilor didactice de profesor pentru educație timpurie, absolvirea cu diplomă de licență a specializării „Pedagogia educației timpurii”;

● pentru ocuparea funcțiilor didactice de învățător/ învățătoare cu statut de debutant suplinitor, absolvirea cu diplomă de bacalaureat a liceului pedagogic, cu specializarea „Pedagogia învățământului primar”;

● pentru ocuparea funcției didactice de profesor pentru învățământ primar, cel puțin una din următoarele condiții: absolvirea cu diplomă de bacalaureat a liceului pedagogic cu specializările „Pedagogia învățământului primar” și absolvirea cu diplomă de licență a specializării „Pedagogia învățământului primar”; absolvirea cu diploma de licență a specializării „Pedagogia învățământului primar” și absolvirea unui program de studii universitare de masterat didactic cu durata de un an.

Proiectul mai prevede că elevii care la data adoptării legii erau înscriși în cadrul liceelor pedagogice, specializarea învățător/ învățătoare sau sunt absolvenții ai acestei specializări, prin excepție, pot fi încadrați pe postul de învățător/învățătoare în învățământul primar.

Amintim că, în varianta inițială a proiectului de lege, era precizat că liceele pedagogice nu vor mai avea specializarea de educator-învățător, ci doar pe cea de educator-puericultor.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut