Întreţinerea păşunilor naturale la Iclod

Am intrat în luna martie, când, după o perioadă de ”hibernare”, în agricultură se fac primele pregătiri pentru sezonul de primăvară. Mai ales în sectorul zootehnic se înmulţesc muncile de sezon. Pe Valea Someşului Mic, gospodarii satelor s-au şi apucat de unele lucrări. Revine la ordinea zilei curăţirea păşunilor naturale, chiar dacă pe vîrfurile înalte ale dealurilor mai există zăpadă. În comuna Iclod, crescătorii de animale au început să iasă la muncă în împrejurimile satelor. După cum ne-a informat viceprimarul Gheorghe Moţ, în comună există 1.300 hectare de păşuni naturale, toate închiriate spre întreţinere crescătorilor de animale. Localitatea are vechi tradiţii în zootehnie, chiar şi în prezent acolo există efective mari de animale. În gospodăriile populaţiei sunt peste 500 de bovine şi în jur de 4.500 de ovine. Ma ales în Fundătura şi Orman oamenii se ocupă cu creşterea animalelor. După ce toată iarna au ferilizat suprafeţele respective cu îngrăşăminte naturale în aceste zile ei curăţă păşunile de mărăcini, resturile aduse de ape, de pietrele şi de muşuroaiele formate în timpul anotimpului friguros. De asemenea, în prim plan se află distrugerea buruienilor şi a plantelor toxice, nivelarea terenului şi eliminarea bălţilor de apă adunate după topirea zăpezii. Tot în această perioadă se execută defrişarea vegetaţiei sălbatice şi a lăstărişului. Nu sunt uitate nici fântânile şi adăpătoarele, care vor fi curățate. Aşa cum au procedat în anii trecuţi, gunoaiele şi resturile vegetale sunt adunate la marginea păşunilor, de unde sunt transportate treptat, acţiune sprijinită şi de Primărie, care are în plan amenajarea de noi drumuri de hotar, ceea ce va uşura mult şi deplasarea spre păşunile naturale.

La Iclod s-au luat măsuri de prevenire a eventualelor incendii, fiind interzsă arderea pe cîmp a resturilor vegetale şi a gunoaielor.

SZ.Cs.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut