Întâlnire de lucru în contextul derulării campaniei „Nu sunteți singuri. Împreună oprim violența din școli”

Prima sesiune de lucru organizată în contextul campaniei „Nu sunteți singuri. Împreună oprim violența din școli” a avut loc luni, 14 noiembrie, la Ministerul Educației.

Principalele obiective ale campaniei, prezentate de ministrul Educației, Ligia Deca, vizează: îmbunătățirea cadrului legislativ; realizarea unui plan urgent pentru îmbunătățirea activității comisiilor pentru prevenirea și eliminarea violenței din cadrul unităților de învățământ; derularea de sesiuni de informare și de prevenire la nivelul fiecărei școli; promovarea materialelor campaniei împotriva violenței prin intermediul rețelelor sociale.

„În urma discuțiilor, toți cei prezenți au agreat un program al sesiunilor de lucru pentru următoarele linii de acțiune: derularea de programe de consiliere adresate elevilor și părinților, centrate pe conștientizarea, informarea și formarea cu privire la dificultățile de adaptare a copiilor la mediul școlar și la diferite aspecte ale violenței școlare; sprijinirea activităților de consiliere individuală și de grup pentru victime, agresori și martori; organizarea de sesiuni de lucru cu Ministerul Afacerilor Interne, cu Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse și cu alte instituții sau specialiști cu competențe în domeniu, pentru îmbunătățirea cadrului legislativ și a programelor de susținere a victimelor actelor de violență în familie și în școli; modificarea Statutului Elevului, prin completarea listei de obiecte interzise în școli” – informează Ministerul Educației.

La dezbaterea în sistem videoconferință au fost invitați reprezentanții inspectoratelor școlare și ai Centrelor Județene de Resurse și Asistență Educațională, pentru a discuta propunerile privind îmbunătățirea implementării obiectivelor Planului Național Comun de Acțiune pentru creșterea gradului de siguranță a elevilor și a personalului didactic, exemplele de bune practici la nivelul unităților de învățământ și despre identificarea unităților de învățământ cu risc major de producere a actelor de violență.

M. T.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut