Instanța a tranșat problema în cazul străzii Victor Papilian din Cluj-Napoca

Judecătoria Cluj-Napoca a dispus, joi, printr-o ordonanță președințială obligarea dezvoltatorului imobiliar Mircea Pop și a firmei MHP Consulting Solutiona SRL să realizeze lucrări pentru stoparea alunecărilor de teren şi de punere în siguranţă a versantului prin efectuarea unor umpluturi în zona străzii Victor Papilian din Cluj-Napoca. În cazul în care dezvoltatorul imobiliar nu va respecta hotărârea instanței, Primăria Cluj-Napoca va putea să intervină pentru a lua măsurile necesare stopării alunecărilor de teren şi de punere în siguranţă a versantului. „Admite cererea de ordonanţă preşedinţială formulată de reclamanţii M. Cluj Napoca, şi P.M. Cluj Napoca, în contradictoriu cu pârâţii Pop Mircea Horea şi MHP C.S. SRL, Admite cererea de intervenţie voluntară accesorie în interesul reclamanţilor formulată de intervenienţii K.A.şi K.B.I. Obligă pârâţii, în solidar, la executarea în regim de urgenţă a lucrărilor necesare stopării alunecărilor de teren şi de punere în siguranţă a versantului prin efectuarea unor umpluturi în zona sprijinirilor, conform măsurilor dispuse de Inspectoratul de Stat în Construcţii, potrivit adresei nr. 304234/13.08.2021 cu anexa notă tehnică de constatare nr. 23/11.08.2021, iar în situaţia în care aceştia nu execută lucrările de consolidare, autorizează reclamanţii să efectueze, în regim de urgenţă, lucrările necesare stopării alunecărilor de teren şi de punere în siguranţă a versantului prin efectuarea unor umpluturi în zona sprijinirilor, conform măsurilor dispuse de Inspectoratul de Stat în Construcţii, potrivit adresei nr. 304234/13.08.2021 cu anexa notă tehnică de constatare nr. 23/11.08.2021. Executorie. Obligă pârâţii, în solidar, la plata către reclamanţi a sumei de 20 lei cu titlu de cheltuieli de judecată. Ia act de faptul că intervenienţii accesorii vor solicita cheltuieli de judecată pe cale separată. Cu drept de apel la Tribunalul Cluj în termen de 5 zile de la pronunţare. Cererea de apel se depune la Judecătoria Cluj Napoca”, a arată în hotărârea Judecătoriei Cluj-Napoca.

Din cauza excavațiilor făcute pentru fundație pe șantierul de la adresa str. Victor Papilian, nr 22-30, o parte din drum s-a surpat, fiind afectate rețelele de utilități (apă, gaz, canalizare, curent). Totodată, excavațiile au antrenat alunecări de teren și au destabilizat o zonă întinsă. Până acum, măsurile luate de constructor nu au oprit alunecările de teren.

C.P.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut