Inspectoratul Școlar Județean Cluj a aprobat Proiectul planului de școlarizare pentru anul școlar 2023-2024

Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Cluj a aprobat pentru anul școlar 2023-2024 următoarele cifre de școlarizare:

Învățământul antepreșcolar: 114 grupe, cu 90 de grupe mai multe, față de anul școlar în curs; învățământul preșcolar: 301 grupe cu program normal, 511 grupe cu program prelungit; învățământul primar: 1496 clase, din care 340,25 clase pregătitoare, cu 69,23 mai multe față de anul școlar în curs; învățământul gimnazial: 1086 clase, din care 266,33 clase a V-a și 6 clase cu frecvență redusă, din care 1,5 clase a V-a.

Pentru învățământ liceal au fost alocate 232 clase a IX-a, cu 23 de clase mai mult față de anul școlar în curs, având în vedere numărul în creștere al elevilor  din clasa a VIII-a, înscriși în anul școlar 2022-2023, respectiv 5.661, la nivelul județului Cluj, la care se adaugă, în medie, 150 de elevi veniți din județele limitrofe, având în vedere anumite specializări existente doar în liceele vocaționale clujene și liniile de predare, inclusiv în limbile minorităților naționale. Aceste clase sunt repartizate astfel: 205 clase a IX-a cu predare în limba română, două clase a IX-a cu predare în limba germană, 25 clase a IX-a cu predare în limba maghiară. Din punct de vedere al distribuției pe filiere, profiluri și specializări: 93,5 clase învățământ liceal teoretic; 25,5 clase învățământ liceal vocațional; 57 clase învățământ liceal tehnologic; 56 clase învățământ profesional și dual.

Învățământ seral și învățământ cu frecvență redusă: 54  clase seral, din care două clase a IX-a și 13 clase a XI-a;  11 clase cu frecvență redusă, din care o clasă a IX-a; învățământ postliceal și de maiștri: 48 de clase învățământ postliceal, din care anul I – 27 clase (21 de clase la zi și 6 clase la seral); 10 clase de maiștri, din care anul I – 5 clase (două clase la zi și 3 clase la seral). Învățământul special: 204 clase; cluburile sportive, cluburi și Palatul Copiilor Cluj: 8488 locuri. Pentru învățământul particular, unitățile de învățământ au propus 607 clase – informează IȘJ Cluj.

Au fost aprobate, de asemeni, clase pentru funcționarea sub efectivul minimum legal în localitățile în care unitățile de învățământ preuniversitar sunt unice la nivelul UAT-urilor, iar copiii și elevii nu au alte posibilități de școlarizare, astfel: cu predare în limba română: 13 clase, din care 7 clase de învățământ gimnazial și 6 clase de învățământ primar; cu predare în limba maghiară: 10 clase, din care 6 clase de învățământ gimnazial și 4 clase de învățământ primar.

Conform celor anunțate de IȘJ Cluj, proiectul planului de școlarizare pentru anul școlar 2023-2024 a fost elaborat în conformitate cu Metodologia privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat pentru anul școlar 2023-2024”, în urma analizării propunerilor venite din partea unităților de învățământ preuniversitar din județ, a solicitărilor agenților economici pentru clasele de învățământ tehnologic, profesional și dual, a promovabilității la examenul de bacalaureat și a datelor rezultate din chestionarea opțiunilor elevilor din clasele a VIII-a, privind continuarea studiilor în învățământul liceal sau profesional. În privința  fundamentării proiectului, s-a ținut cont de criteriile generale, precum și de criteriile cu specific legislativ, demografic, geografic, socio-economic și al relevanței.

„Elaborarea Proiectului planului de școlarizare este cea mai importantă activitate de pregătire a anului școlar următor. În funcție de numărul claselor aprobate pentru fiecare unitate de învățământ preuniversitar, se realizează proiectul de încadrare cu personal didactic și se publică lista posturilor vacante ce urmează a fi ocupate în cadrul etapelor de mișcare a personalului didactic, de asemenea,  se comandă manuale școlare și se iau decizii organizatorice la nivelul unităților de învățământ” – declară inspectorul școlar general Marinela Marc.

Potrivit acesteia, județul Cluj are o rețea de unități de învățământ care acoperă specializări și calificările de la toate filierele și profilurile, iar în învățământul vocațional teologic, de artă și sportiv, precum și în școlile în care învață copii cu cerințe educaționale speciale vin, în fiecare an, copii și din județele limitrofe, având în vedere calitatea serviciilor educaționale și infrastructura la standarde ridicate.

„Este îmbucurător faptul că numărul prognozat al copiilor și al elevilor pentru anul școlar viitor este în creștere semnificativă, la toate clasele de început de ciclu, dar asta presupune și o reașezare a infrastructurii educaționale a unităților de învățământ preuniversitar pentru ca, în parteneriat cu noi și cu autoritățile publice locale, să se găsească cele mai bune soluții de organizare a programului școlar, astfel încât să menținem standardele de calitate pe care beneficiarii sistemului de educație din județul Cluj le așteaptă”, mai declară Marinela Marc, inspector școlar general al Inspectoratului Școlar Județean Cluj.

M. TRIPON

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut