Inflația a crescut cu peste 5%, salariul mediu cu un leu

Câştigul salarial mediu brut a crescut, în iulie, cu un leu faţă de luna anterioară, la 5.780 de lei, în timp ce valoarea medie nominală netă a înregistrat o majorare de 4 lei, până la 3.545 lei, în timp ce ata anuală a inflaţiei a urcat la 5,3% în august, de la 5% în iulie.

Cele mai mari salariii medii nete s-au înregistrat în activităţi de servicii în tehnologia informaţiei (inclusiv activităţi de servicii informatice) – de 8.709 lei, iar cele mai mici în hoteluri şi restaurante (1.914 lei).
Datele preezentate de Institutul Naţional de Statistică arată că, față de iulie 2020, salarial mediu nominal net a crescut cu 5,1%, însă indicele câştigului salarial real a fost 100,1%, iar comparativ cu luna iunie 2021, acesta s-a situat la 99,1%.


Pentru cine a crescut și a scăzut slariul mediu

Cele mai semnificative creşteri ale salariului mediu net s-au înregistrat în extracţia cărbunelui superior şi inferior (cu 21,7%), în transporturi aeriene, intermedieri financiare (cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii), fabricarea altor mijloace de transport, depozitare şi activităţi auxiliare pentru transporturi, extracţia minereurilor metalifere (între 8% şi 13%), în fabricarea substanţelor şi a produselor chimice, tranzacţii imobiliare, agricultură, vânătoare şi servicii anexe, fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor, producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat, activităţi de poştă şi de curier (între 4% şi 7%), în silvicultură şi exploatare forestieră (inclusiv pescuit şi acvacultură), activităţi de servicii în tehnologia informaţiei (inclusiv activităţi de servicii informatice), extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale, alte activităţi extractive, repararea, întreţinerea şi instalarea maşinilor şi echipamentelor, fabricarea băuturilor, tăbăcirea şi finisarea pieilor (inclusiv fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei, prepararea şi vopsirea blănurilor), transporturi pe apă (între 2% şi 3,5%).
Scăderi importante ale salariului mediu net au fost consemnate în activităţi de editare – cu 13,6%, în fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice, fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice, fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului, fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente – între 8% şi 12,5%, în tipărirea şi reproducerea pe suporturi a înregistrărilor, fabricarea produselor din tutun, prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn şi plută (cu excepţia mobilei, inclusiv fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite), telecomunicaţii, activităţi auxiliare pentru intermedieri financiare, activităţi de asigurare şi fonduri de pensii – între 4% şi 8%, respectiv în colectarea, tratarea şi eliminarea deşeurilor, activităţi de recuperare a materialelor reciclabile (inclusiv activităţi şi servicii de decontaminare), activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune, înregistrări audio şi activităţi de editare muzicală (inclusiv activităţi de difuzare şi transmitere de programe), colectarea şi epurarea apelor uzate, activităţi de spectacole, culturale şi recreative – între 1% şi 2%.

Scăderi salariale pentru bugetari

În sectorul bugetar s-au înregistrat scăderi ale câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă în învăţământ (cu 6,2%, ca urmare a reducerii sumelor reprezentând plata cu ora a cadrelor didactice pe perioada vacanţei şcolare), sănătate şi asistenţă socială (cu 1,1%), respectiv administraţie publică (cu 0,2%).

Top salarii peste 5.000 lei

1. Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei; activităţi de servicii informatice 8.709 lei

2. Extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale 7.133 lei

3. Fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului 6.919 lei

4. Intermedieri financiare, cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii 6.507 lei

5. Activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale) 6.144 lei

6. Activităţi de servicii anexe extracţiei 6.091 lei

7. Activităţi de editare 6.033 lei

8. Fabricarea produselor din tutun 5.387 lei

9. Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat 5.490 lei

10. Transporturi aeriene 5.912 lei

11. Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale din sistemul public, exclusiv forţele armate şi asimilaţi 5.070 lei

12. Activități de Cercetare-dezvoltare 5.035 lei

13. Extracţia cărbunelui superior şi inferior 5.001 lei

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut