In memoriam: Pr. prof. Ioan Ică senior – un exponent entuziast al Teologiei cu valențe doxologice

Vestea mutării în veșnicie a Părintelui Profesor Ioan Ică sr. a îndoliat întregul corp profesoral al Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca.

A rămas în memoria școlii noastre pentru saltul valoric pe care l-a imprimat în facultatea noastră în timpul mandatului său de decan, pe care l-a îndeplinit cu abnegație și dăruire de sine între anii 1996-2000, după ce avusese o impresionantă activitate de aproape trei decenii la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Sibiu. În calitate de decan a contribuit decisiv la consolidarea și afirmarea învățământului teologic superior clujean, precum și la înființarea primei școli teologice doctorale în cadrul Universității „Babeș-Bolyai”.

Pentru Părintele Ioan Ică sr., învățătura teologică s-a situat între harismă și intelecție, între pedagogie și mistagogie. Teologul a depus mărturie despre ceea ce a învățat de la înaintașii săi, și în același timp despre ceea ce el însuși trăise și reflectase, călăuzit de Revelația dumnezeiască păstrată și transmisă în Biserică. Strălucitul și pasionatul dogmatist a fost discipol și continuator al marilor profesori Isidor Todoran și Dumitru Stăniloae, coagulând în opera sa teologică și în slujirea sa de dascăl tot ceea ce au dat mai bun generațiile anterioare de profesori și teologi români.

A fost un excelent cunoscător al teologiei ortodoxe și ecumenice, având o inegalabilă acribie științifică, dublată de un deosebit discernământ duhovnicesc. În activitatea sa didactică, Părintele Profesor Ioan Ică sr. a impresionat prin recursul constant la izvoarele patristice, prin bogatele referințe culturale și printr-un dar pedagogic excepțional, în care expunerea plină de entuziasm dobândea adeseori valențe doxologice. Dar pe cât de înflăcărată era forma orală a predării, pe atât de sobru și bine cumpănit era conținutul de idei al discursului. Ca dascăl de teologie, a impus prin viața și activitatea sa un model pedagogic după care educația, în Biserică și în Școală, este cea care decide destinul persoanei.

Fiind foarte familiarizat cu teologia apuseană, în special cu cea protestantă, a avut o importantă contribuție în dialogul ecumenic al Bisericii Ortodoxe Române. Deschiderea ecumenică a Părintelui Ioan Ică sr. a prilejuit întotdeauna mărturisirea irenică, dar fermă și inteligentă, a credinței ortodoxe. De aceea rămâne un model strălucit pentru tinerele generații de teologi, care sunt adeseori ispitiți să cadă fie în capcana fundamentalismului autosuficient și ghetoizat, fie în cea a unui ecumenism relativist și dizolvant.

A fost un „teolog encicloped”, mereu „la zi” cu noutățile din teologie, cu puterea de a-i dinamiza pe cei care l-au frecventat pentru sfătuire. Extraordinara putere de muncă și entuziasmul contagios ale Părintelui Profesor Ioan Ică sr. au inspirat generațiile de studenți care au învățat sub îndrumarea lui. Mulți dintre ei sunt în prezent personalități marcante ale teologiei și ale vieții bisericești din România, iar unii dintre aceștia profesori la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca.

După cum spunea părintele Ioan Ică sr, „Tradiția nu este numai trecutul, ci și prezentul în care locuiește deja viitorul”. Ca reprezentant al acestei tradiții nemuritoare, Părintele Ioan Ică sr. rămâne în memoria noastră ca un reper al pasiunii pentru Adevăr și al slujirii Bisericii.

Corpul profesoral al Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, cu studențimea

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut