Impozitarea veniturilor din închirieri în scop turistic în anul 2021

Direcƫia Generală Regională a Finantelor Publice ClujNapoca a anunțat că prin Legea nr. 296/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, au fost aduse modificări ṣi completări regimului fiscal aplicabil veniturilor din închirieri în scop turistic obținute de persoanele fizice.

Începând din 1 ianuarie 2021 sunt considerate venituri din cedarea folosinţei bunurilor şi veniturile obţinute de proprietar din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, indiferent de numărul de locuinţe în care sunt situate acestea.

Închirierea în scop turistic de către proprietari a camerelor situate în locuinţele proprietate personală, altele decât cele care constituie structuri de primire turistică, potrivit legislaţiei specifice, reprezintă oferirea posibilităţii de şedere pentru o perioadă de minimum 24 de ore şi maximum 30 de zile într-un an calendaristic oricărei persoane care călătoreşte în scop turistic în afara mediului său obişnuit de viaţă.

Veniturile realizate din închirierea în scop turistic a unui număr de camere cuprins între unu şi 5 camere inclusiv, în cursul unui an fiscal, se determină pe baza normei anuale de venit. În cazul depăşirii numărului de 5 camere de închiriat în cursul aceluiaşi an fiscal, determinarea venitului se efectuează pe baza normei anuale de venit pentru întregul an fiscal.

Nivelul normelor anuale de venit, pe categorii de localităţi, în funcţie de amplasamentul locuinţei, se stabileşte prin ordin al ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri – turism. Acestea pot fi ajustate de contribuabil prin reducerea acestora cu 30%, în situația în care sunt îndeplinite cel puțin 3 dintre criteriile prevazute la art. 85 alin.4 lit.a) – f) din Codul fiscal.

În cazul începerii sau încetării închirierii în scop turistic, norma anuală de venit/norma anuală de venit ajustată, după caz, se reduce astfel încât să reflecte perioada din anul calendaristic pe parcursul căreia închirierea a fost efectuată.

S-a eliminat: * obligativitatea depunerii de contribuabili a declarației unice în termen de 30 de zile de la începerea / suspendarea / încetarea activității de închiriere în scop turistic în cursul anului * posibilitatea de a se opta pentru determinarea venitului în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, la închirierea în scop turistic a unui număr de până la 5 camere.

Contribuabilii au obligaţia să completeze şi să depună la organul fiscal competent, pentru fiecare an fiscal, până la data de 25 mai, inclusiv a anului următor celui de realizare a veniturilor, formularul 212 – Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice – Cap. I – Date privind veniturile realizate, prevazută la art.122 din Codul Fiscal.

Impozitul anual datorat se calculează de către contribuabil, pe baza datelor din declaraţia unică, prin aplicarea cotei de 10% asupra normei anuale de venit/normei anuale de venit ajustate/venitului anual, după caz, impozitul fiind final.

Pentru fiecare an fiscal, contribuabilii au obligatia să completeze și să păstreze fișa capacității de cazare, al cărui modelul și conţinut se va aproba prin ordin al preşedintelui A.N.A.F, pentru a permite identificarea și controlul de organul fiscal, a informațiilor utilizate la completarea declarației unice.

În cazul depăşirii numărului de 5 camere de închiriat în cursul anului fiscal, începând cu anul fiscal următor, contribuabilii determină venitul net în sistem real pe baza datelor din contabilitate şi aceștia au obligaţia de a completa Registrul de evidenţă fiscală.

Informații suplimentare se pot obține: * prin intermediul „Formularului de contact” existent pe pagina de internet a Agenției Naționale de Administrare Fiscală, www.anaf.ro * apelând Serviciul central de asistență telefonică a contribuabililor – Call – center, la numărul de telefon 031.403.91.60 * la sediile unităților fiscale, la structurile de asistență pentru contribuabili.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut