IMM-urile clujene pot primi finanțare pentru digitalizare, cercetare și dezvoltare

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a anunțat că, până la finalul acestui an, prin Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021 – 2027 vor fi lansate 17 apeluri de proiecte în valoare de 1,82 miliarde de euro, dintre care 11 apeluri vizează digitalizarea, iar 6 vor finanța sistemul de cercetare, dezvoltare și inovare.

Beneficiari ai proiectelor finanțate prin Program pot fi: * IMM-uri (întreprinderi mici și mijlocii pentru care perioada de durabilitate este de 3 ani) * organizații de cercetare (instituții de învățământ superior / institute / centre de cercetare), consortii, întreprinderi mari (doar ca parteneri ai IMM-urilor) * start-up și scale-up * organizatii de sprijin pentru start-up și scale-up publice sau private * Asociația ROStart-up * IMM-uri din sectorul IT (IMM pentru care perioada de durabilitate este de 3 ani).

De asemenea, sunt vizați beneficiarii serviciilor publice deja prestate online, persoane fizice (ex.: înregistrarea unei nașteri), pers juridice private (ex.: înregistrarea unei companii), angajații administrației publice, populația (servicii performate domeniu educațional), elevi / studenți, cadre didactice, Ministerul Culturii, Academia Română, mediul de afaceri, precum și IMM-urile cu grad scăzut de digitalizare care au nevoie de sprijin pe tot parcursul digitalizării.

Ce se finanțează

Programul va finanța 3 priorități de investiții: * Susținerea și promovarea unui sistem de cercetare, dezvoltare și inovare competitiv * Digitalizare în administrația publică centrală și mediul de afaceri * Transformarea digitală și furnizarea de servicii îmbunătățite în sectorul cultural. Printre proiectele eligibile se numără investiții pentru zona de robotică, automatizări industriale și IT, investiții în soluţii tehnologice de furnizare a energiei pe baza de hidrogen, investiții pentru utilizarea mai eficientă a resurselor de uraniu și investiții în tehnologiile viitorului (nanotehnologii, microelectronică, fotonică, materiale și tehnologii de fabricație avansate).

Privind digitalizarea marilor servicii publice, intervenţiile vizează asigurarea sistemelor informatice necesare instituțiilor publice centrale pentru operaționalizarea serviciilor publice electronice, realizarea, dezvoltarea, implementarea serviciilor publice electronice precum și îmbunătățirea serviciilor publice electronice existente din perspectiva interacțiunii cetățenilor, reprezentanților mediului privat de afaceri cu instituțiile și autoritățile publice.

De asemenea, Programul urmărește dezvoltarea managementului școlarității, prin baze de date unitar dezvoltate necesare sistemului educațional, realizarea catalogului electronic la nivel național, organizarea / desfășurarea concursurilor / examenelor naționale din învățământul preuniversitar, identificarea / centralizarea necesităților la fiecare instituție de învățământ preuniversitar.

Ce rezultate sunt așteptate

Rezultatele Programului vizează: 2.923.943 utilizatori de servicii, produse și procese digitale publice noi și optimizate, 3.992 utilizatori de noi produse, servicii și aplicații digitale dezvoltate de întreprinderi, 624 întreprinderi care ating un nivel ridicat de intensitate digitală, creșterea cifrei de afaceri pentru 615 întreprinderi, 635 întreprinderi mici și mijlocii care introduc inovații în materie de produse sau procese, comercializare sau organizare, 5.000 de persoane care beneficiază de acțiuni de dezvoltare a capacității de valorizare a patrimoniului, 1.912 angajați din IMM-uri care finalizează programe de formare a competențelor pentru specializare inteligentă, tranziție industrială și antreprenoriat.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut