Iluminat public modern la Cluj-Napoca

Consilierii locali clujeni vor dezbate, în ședința ordinară de săptămâna viitoare un proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în infrastructura de iluminat public în municipiul Cluj-Napoca – Etapa III”.

Conform municipalității, obiectivul documentației se încadrează în proiectele pentru creșterea eficienței energetice în infrastructura de iluminat public care reprezintă unul dintre criteriile de calitate ale civilizației moderne. Această infrastructură are rolul de a asigura orientarea și circulația în siguranță a pietonilor și a vehiculelor. În contextul reducerilor emisiilor de gaze cu efect de seră se propune înlocuirea aparatelor de iluminat public uzate cu corpuri de iluminat având surse de tip LED de nouă generație cu performanțe ridicate din punct de vedere al eficienței energetice. În vederea analizării situației existente a întregului sistem de iluminat public din Cluj-Napoca, a fost realizat un audit detaliat concretizat în inventarierea elementelor componente – rețele electrice, stâlpi și aparate de iluminat. Perioada de referință luată îi calcul de analiză este de 20 de ani. Astfel, ținând cont de situația existentă în prezent și de nevoia de modernizare a sistemului de iluminat, corelată cu nevoia de reducere a costurilor, aparatele de iluminat tip LED au randamente ridicate și permit asigurarea iluminatului în bune condiții atât pentru pietoni, cât și pentru șoferi.

Principalul obiectiv care se urmărește prin realizarea investiției de modernizare a sistemului de iluminat are ca beneficii reducerea consumului de energie electrică, precum și reducerea cheltuielilor pentru întreținerea sistemului prin montarea pe stâlpii existenți a aparatelor de iluminat cu tehnologia LED cu grad de protecție și rezistență la impact ridicate.

Valoarea totatlă a investiției este 5.604.699,40 lei fără TVA.

De altfel, prin strategia locală de iluminat public municipalitatea și-a propus ca până în 2030, să fie atinse câteva obiective specifice cum ar fi schimbarea a 10.000 de corpuri de iluminat public, trecerea la iluminat pe LED, dar și îngroparea rețelei de iluminat public până în 2030.

Strategia de dezvoltare a serviciului de iluminat public la nivelul municipiului trebuie să fie corelată cu strategia naţională privind serviciile comunitare de utilităţi publice şi să ţină cont de planurile de urbanism şi de amenajare a teritoriului, de programele de dezvoltare economico-socială a unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi de reglementările specifice domeniului, emise de autorităţile de reglementare competente.

Anca M. COLIBĂȘANU

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut