Iluminat economic la Gherla

În ultimii ani în municipiul Gherla s-au făcut pași importanți în modernizarea iluminatului public, cândva o problemă mare, mai ales în cele trei sate componente ale orașului. A fost mare nevoie de aceste îmbunătățiri ale sistemului, ținând cont de dezvoltarea și extinderea noilor cartiere de locuințe de la marginea localității de pe Valea Someșului Mic.

Luând exemplul marilor centre urbane, edilii Gherlii întreprind noi măsuri organizatorice alinierii orașului la sistemul economic al iluminatului public, economisind astfel bani importanți din bugetul local. Astfel UAT MUNICIPIUL GHERLA, beneficiar al contractului de finanțare nr. 5994 din 15.09.2020 încheiat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în calitate de Autoritate de Management și cu Agenția de Dezvoltare Regională a regiunii Nord-Vest în calitate de Organism Intermediar, pe Programul Operațional Regional 2014-2020, anunță finalizarea implementării proiectului cu titlul: „Înlocuire iluminat existent cu un iluminat economic, prin utilizarea unor aparate cu eficiență energetică ridicată și extinderea iluminatului public în municipiul Gherla, jud. Cluj”, cod SMIS 125344”.Valoarea totală a proiectului este 15.547.521,80 lei. Valoarea totală eligibilă este 14.868.229,41 lei.Valoarea finanțării nerambursabile este 14.570.864,80 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR: 12.637.995,02 lei. Data începerii proiectului: a fost 03.03.2016, fiind finalizat zilele trecute. Obiectivul general al proiectului este creșterea eficienței energetice în municipiul Gherla la nivelul rețelei de iluminat public prin reducerea consumului anual de energie primară și diminuarea nivelului anual al gazelor cu efect de seră odată cu modernizarea a 50,050 ml din rețeaua de iluminat public și asigurarea unui număr de 202 surse de energie regenerabilă utilizate pentru această rețea. În primele trei luni ale acestui an, în cele mai aglomerate zone a municipiului Gherla au fost montate panouri speciale de iluminat public ”inteligent”, o noutate în peisajul citadin a urbei.
Szekely Csaba

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut