Iarnă cu angajări în comerț, concedieri în construcții și scumpiri peste tot

Până la începutul acestei primăveri, managerii din economia românească estimează o creştere a preţurilor în toate sectorele economice, în special în construcții, secctor în care se va înregistra și o tendință de reducere a numărului de angajați.

În cadrul anchetei de conjunctură realizate în luna ianuarie de Institutul Naţional de Statistică, managerii din industria prelucrătoare au preconizat pentru următoarele trei luni o relativă stabilitate a volumului producţiei, cu o creștere semnificativă în activitatea de fabricare a produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului. Anngajatorii din industrie estimează menținerea numărul actual de salariaţi, tendință susținută și de creșterea preţurilor produselor industriale.
Ca în fiecare iarnă, în construcţii este prevăzută o scădere moderată a volumului producţiei în următoarele trei luni, ceea ce va duce și la o scădere moderată a numărului de salariaţi. Așa cum se întâmplă de o bună bucată de timp, pentru preţurile lucrărilor de construcţii se anticipează o creştere accentuată și în perioada imediat următoare, determinată și de creșterea prețurilor la materialele de construcții.

Managerii din comerţul cu amănuntul au estimat pentru următoarele trei luni o scădere moderată a activităţii economice, astfel că volumul comenzilor adresate furnizorilor de mărfuri de unităţile comerciale se va diminua. Cu toate acestea, angajatorii din sector prognozează o creştere moderată a numărului de salariaţi, conjugată cu o majorare a preţurilor de vânzare cu amănuntul.
Spre deosebire de anticipările managerilor din construcții și comerș, cei din sectorul serviciilor anticipează o relativă stabilitate a cererii de servicii (cifrei de afaceri) până la începutul primăverii. În sectorul de servicii se estimează, de asemenea, o relativă stabilitate a numărului de salariaţi, dar și o creștere a preţurilor de vânzare sau de facturare ale prestaţiilor.

Reamintim că soldul conjunctural, indicatorul pe care se bazează această anchetă, arată percepţia managerilor unităților economice asupra dinamicii unui fenomen, percepție care nu trebuie confundată cu ritmul creşterii sau scăderii oricărui indicator statistic.

V.D.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut