Hai să dăm mână cu mână pentru o administrație mai bună!

Autorităţi locale din România şi Republica Moldova discută vineri, la Sibiu, constituirea unui consiliu în vederea dezvoltării colaborării.

Această iniţiativă are drept scop consolidarea relaţiilor de cooperare dintre autorităţile administraţiei publice locale din Republica Moldova şi România şi identificarea modalităţilor prin care se pot transfera cunoştinţe în domeniul administraţiei publice locale, precum şi modalităţi de promovare reciprocă a drepturilor şi intereselor autorităţilor locale în cadrul instituţiilor europene, precizează ACoR.

Membrii Consiliilor directoare ale Asociaţiei Comunelor din România (ACoR), Asociaţiei Oraşelor din România (AOR) şi Congresului Autorităţilor Locale din Moldova (CALM) vor dezbate proiectul Declaraţiei – apel privind constituirea Consiliului Autorităţilor Locale din România şi Republica Moldova, în vederea asumării acesteia de către membrii celor 3 asociaţii.

Participanţii urmează să semneze o declaraţie de intenţie privind constituirea Consiliului Autorităţilor Locale din România şi Republica Moldova (CALRRM), să aprobe un plan de acţiuni în vederea finalizării procesului de înfiinţare şi înregistrare a CALRRM şi să discute un proiect iniţial de statut.

De asemenea, se vor analiza problemele cu care se confruntă unităţile administrativ-teritoriale din România şi Republica Moldova şi situaţia actuală şi direcţiile de impulsionare a procesului de stabilire a înfrăţirilor între colectivităţile locale din cele două state.

Pe agendă se mai află analiza modalităţilor de promovare a drepturilor şi intereselor autorităţilor locale din Republica Moldova în cadrul instituţiilor europene, susţinerea şi promovarea participării, în calitate de observator, a unei delegaţii a autorităţilor locale de peste Prut la lucrările Comitetului European al Regiunilor, precum şi identificarea unor metode concrete de sprijin a acestora, care să contribuie la îmbunătăţirea capacităţii lor administrative.

Totodată, sunt programate dezbateri privind modalităţile de transpunere a acquis-ului comunitar în legislaţia Republicii Moldova prin utilizarea experienţei României şi identificarea unor surse de finanţare pentru acţiuni de sprijin a autorităţilor locale de peste Prut.

Identificarea de proiecte cu finanţare externă care să sprijine iniţiativele comune ale membrilor CALRRM, în special în domeniul instruirii personalului din administraţia publică din Republica Moldova, necesitatea unei strategii şi a unui plan de acţiuni în vederea dezvoltării relaţiilor de cooperare dintre colectivităţile locale şi dezbaterea modalităţilor de participare a reprezentanţilor Guvernelor celor două ţări la sesiunile Adunării generale a CALRRM vor fi, de asemenea, abordate.

Evenimentul se află la cea de-a IV-a ediţie, prima ediţie fiind organizată la Chişinău în anul 2013, şi beneficiază de prezenţa a 120 de primari din cele două ţări şi de reprezentanţii autorităţilor publice centrale.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut