Guvernul a reaprobat indicatorii tehnico-economici la Spitalul Regional de Urgenţă Cluj

Guvernul a aprobat în şedinţa de vineri, 27 octombrie, un proiect de hotărâre ce vizează majorarea costurilor pentru construirea Spitalului Regional de Urgenţă (SRU) Cluj cu aproape un miliard de lei, ceea ce reprezintă 32 la sută.

În nota de fundamentare se arată că majorările se impun din cauza creșterii prețului materiilor prime, a materialelor de construcții, echipamentelor, dotărilor, utilajelor, energiei, combustibilului, etc., în contextul crizei mondiale în domeniu, efectelor colaterale ale crizei provocate de pandemia COVID-19 și al conflictului aflat în imediata apropriere a granițelor României. O altă cauză a creșterii cheltuielor e legată de apariției unor diferențe între soluția tehnică aprobată la faza de studiu de fezabilitate și soluția tehnică definitivată.

Diferențe au constat în: adăugarea adăpostului de protecție civilă ALA; creșterea înălțimii clădirii; schimbarea sistemului structural; schimbarea poziției heliportului pe acoperișul etajului 5; prevederea unor scări suplimentare pentru evacuare în caz de incendiu, respectiv a unor elevatoare; modificarea lățimii ușilor în interiorul unităților de spitalizare, de la 110 cm la 120 cm; adaptări rezultate în urma pandemiei COVID: clădirea principală (compartimentări de separare suplimentare); clădiri adiționale (containere); schimbarea destinației unor secții/departamente/laboratoare/zone tehnice și repoziționarea/recompartimentarea acestora; prevederea unor spatii tehnice exterioare, subterane si supraterane (sistem de fundare și structură de rezistență); modificarea poziției unor clădiri anexe; îmbunătățirea distribuției agentului termic pentru încălzire/ răcire; prevederea unor structuri subterane noi.

Ca urmare a acestor modificări, valoarea totală actualizată supusă reaprobării, respectiv 3.403.298 mii lei cu TVA, raportată la valoarea inițială aprobată prin H.G. nr. 667/2019, prezintă o majorare cu suma de 834.547 mii lei, inclusiv TVA, respectiv o creștere de 32,49%.

Din datele prezentate în document reiese că valoarea proiectului a crescut de la 2,6 miliarde de lei cât a fost estimate în 2019 la 3,4 miliarde de lei.

Investiția ar urma să se realizeze în 48 de luni, finanțarea obiectivului urmând să fie realizează din fonduri externe nerambursabile, de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sănătății, precum și din alte surse legal constituite, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut