Ghidul admiterii 2021, publicat de Inspectoratul Școlar Județean Cluj

Pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Cluj a fost publicată broșura „Admitere 2021”, un ghid structurat în așa fel încât absolvenții clasei a VIII-a să aibă acces la toate informațiile necesare care le vor permite să realizeze cea mai potrivită alegere pentru înscrierea în clasa a IX-a liceu, respectiv clasa a IX-a învățământ profesional sau clasa a IX-a învățământ dual, nivel de calificare 3.

Documentul cuprinde graficul activităților legate  de  desfășurarea admiterii în clasa a  IX-a, anul școlar 2021-2022, pentru toate formele de învățământ.

„La nivelul județului Cluj, pentru anul școlar 2021-2022 avem aprobate un număr de 147 de clase la nivel liceal, din care 83 clase la filiera teoretică (profilurile umanist și real), 39 de clase la filiera tehnologică (profilurile tehnic, servicii, resurse naturale și protecția mediului) și 25 de clase la filiera vocațională (profilurile teologic, sportiv, artistic și pedagogic). Din dorința de a dezvolta aptitudinile și competențele celor care vor îmbrățișa o meserie, dar și din dorința de a răspunde cererii mediului de afaceri, 38 de clase sunt puse la dispoziția elevilor care vor opta pentru învățământul profesional și 16 clase sunt alocate pentru învățământul dual. Acesta din urmă este o formă de învățământ profesional susținută financiar de agenții economici, care, pe lângă sprijinul oferit prin bursa guvernamentală, oferă o bursă cel puțin egală cu cea oferită de stat și alte stimulente. Însă, cel mai important aspect este faptul că aceste companii creează mediul pentru stagii de pregătire practică de calitate și oferă posibilitatea angajării după încheierea studiilor” – precizează inspectorul școlar general Marinela Marc, în mesajul adresat, în prefața broșurii, elevilor și părinților.

În același mesaj, Marinela Marc amintește că „a fi corect informat privind opțiunile în carieră a devenit o condiție necesară pentru societatea în care trăim, nu puține fiind elementele de luat în considerare atunci trebuie să alegem o unitate de învățământ și o specializare”. În opinia sa, alegerea traseului educațional ar trebui să țină cont, în primul rând, de nivelul competențelor elevilor, atinse până în acest moment, corelate cu aptitudinile, pasiunile, cu analiza atentă a ceea ce ei doresc să facă în viitor, cu opțiunea pentru meseria pentru care se vor pregăti.

M. TRIPON

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut