Gherla a intrat în carantină

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Cluj a propus marți intrarea în carantină municipiului Gherla. Hotărârea CJSU a fost aprobată de Bucureşti şi a intrat în vigoare în noaptea de miercuri spre joi, la ora 00.00.

Astfel joi dimineaţă, străzile şi pieţele oraşului pur şi simplu s-au golit. Efectiv, lumea a stat în casă, unii poate respectând restricţiile impuse de autorităţile locale, iar alţii de frică de a nu se îmbolnăvi.

Oricum, populaţia este în alertă, oamenii neştiind ce să facă în această situaţie, cu toate că au o oarecare experienţă de pe vremea situaţiei de urgenţă. De la mijlocul acestei săptămîni pe străzile urbei s-a redus mult numărul maşinilor, cetăţenii Gherlii circulă doar în interes de serviciu sau în cazuri de forţă majoră.

Însă, este o mare aglomeraţie în faţa Spitalului Municipal de pe strada Horea, unde se fac şi testările COVID-19, contra cost desigur pentru cei care nu sunt internaţi în secţiile de specialitate ale unităţii medicale. Dacă joi dimineaţa în magazinele de alimente din zona centrală a fost linişte, în preziua declarării carantinei supermagazinele pur şi simplu au fost luate cu asalt, gherlenii făcând provizii pe două săptămâni.

La casele de marcat am găsit cumpărător care avea de plătit peste 400 lei, din coș nelipsind carnea, mezelurile, produsele lactate și de panificaţie. Adică, tot ce are nevoie o familie în această perioadă. La benzinăria de pe strada Clujului nu s-a mai stat la rând, ca altădată, posesorii de autoturisme din localitate evitând deplasările inutile. Pietonii au umblat pe străzi cu declaraţiile date pe propria răspundere, dar și aici au fost multe nelămuriri (mai ales în rândul pensionarilor), mulți nefiind la zi cu ultimele recomandări. Adică, totul a fost în ceață (chiar că a fost ceață la primele ore ale dimineţii)…

Mulţi gherleni fac naveta în comunele din împrejurimile oraşului sau chiar a Dejului. Joi dimineaţă ne-a spus directorul Şcolii Gimnaziale din Căşeiu, prof. Cristian Groşan că are două profesoare navetiste din Gherla, dar ambele cadre didactice s-au prezentat punctual la unitatea de învăţământ din vecinătatea Dejului. Desigur, posedând adeverinţa de serviciu eliberată de şcoala respectivă. Aşa au procedat şi ceilalţi navetişti din Gherla, care au locul de muncă în mediul rural.

Hotărârea de intrare în carantină prevede:

– limitarea la maximum a deplasării persoanelor şi monitorizarea permanentă a respectării acestei măsuri;

– stabilirea, prin grija administraţiei publice locale şi a Inspectoratului de PoliţieJudeţean Timiş, a rutelor ocolitoare, a căilor majore de circulaţie care tranzitează zona şi aducerea la cunoştinţapopulaţiei prin mijloacele mass-media locale a acestei măsuri;

– interzicerea desfăşurării următoarelor activităţi: – organizarea de evenimente private (nunţi, botezuri, mese festive etc.) în spaţii închise şi deschise;

– activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoarăactivităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, inclusiv a teraselor, în interiorul şi exteriorul clădirilor;

– activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc;

– activitatea cu publicul a structurilor de primire turistică;

– organizarea şidesfăşurarea de activităţi în cinematografe şi în instituţii organizatoare de spectacole şi/sau concerte;

– oficializarea slujbelor religioase de cununie, botez şi înmormântare cu prezenţa unui număr maxim de 8 persoane. – instituirea obligativităţii purtării măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, pentru toate persoanele care au împlinit 5 ani, prezente în spaţiile publice închise şi deschise;

– suspendarea cursurilor şcolare care presupun prezenţa „faţă în faţă“ pentru toate unităţile de învăţământ, cursurile urmând a se desfăşura online În intervalul orar 22,00 – 5,00, în zonele carantinate este permisă circulaţia pentru:

a) persoanele care desfăşoară activităţi în domeniul apărării, ordinii publice, securităţii naţionale, sanitar, situaţiilor de urgenţă, asistenţei şi protecţiei sociale, judiciar, serviciilor de utilitate publică, energetic, alimentării cu apă, comunicaţiilor, reprezentanţii mass-media, transporturilor şi aprovizionării populaţiei cu prezentarea unei adeverinţe de la angajator cu precizarea intervalului orar pentru desfăşurarea activităţii, legitimaţie de serviciu sau oricare alt document care să ateste activitatea profesională ;

b) persoanele care desfăşoară activitate profesională, altele decât cele prevăzute la litera a, cu prezentarea unei adeverinţe de la angajator, legitimaţie de serviciu sau oricare alt document care să ateste activitatea profesională;

c) persoanele care realizează activităţi agricole sau pentru comercializarea de produse agroalimentare, cu prezentarea certificatului de producător sau a unei declaraţii pe propria răspundere care să cuprindă nume şi prenume, data naşterii, adresa de domiciliu, motivul deplasării, data completării şi semnătura;

d) deplasarea din alte motive justificate, precum îngrijirea/însoţirea copiilor/membrilor de familie, îngrijirea unei/unui rude/afin sau persoană aflată în întreţinere, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi, decesul unui membru de familie. Aceste persoane vor prezenta o declaraţie pe propria răspundere care să cuprindă nume şi prenume, data naşterii, adresa de domiciliu, motivul deplasării, adresa spre care se deplasează, data completării şi semnătura;

e) deplasări scurte, în apropierea locuinţei/gospodăriei legate de nevoile animalelor de companie/domestice;

f) urgenţe medicale;

g) tranzitarea localităţilor zonelor carantinate de către persoane care nu au domiciliul pe

raza acestora, dacă nu au fost stabilite rute ocolitoare.

Art. 4. Direcţia de Sănătate Publică Timiş va întreprinde următoarele:

(1) va analiza oportunităţile şi va prioritiza testarea persoanelor, va transmite solicitări de sprijin cu materiale sanitare şi personal de specialitate către Institutul Naţional de Sănătate Publică/Ministerul Sănătăţii,

2) va stabili un calendar pentru dezinfectarea periodică a spaţiilor publice şi va urmări îndeplinirea acestuia de către unitatea administrativ teritorială în cauză;

(3) va îndruma şi implica medicii de familie de pe raza localităţilor în monitorizarea din punct de vedere medical a persoanelor izolate la domiciliul şi acordarea asistenţei medicale populaţiei din zona respectivă (femei gravide, persoane în program de hemodializă, pacienţi oncologici etc.)

(4) va supraveghea colectarea deşeurilor medicale şi va asigura respectarea normelor de colectare a deşeurilor medicale.

Art. 5. (1) În/Din zona menţionată la art. 1 alin. (2) este permisă intrarea/ieşirea pentru:

a) transportul de marfă, indiferent de natura acestuia, al materiilor prime şi resurselor necesare desfăşurăriiactivităţilor economice în zona carantinată, precum şi aprovizionării populaţiei;

b) persoanele care nu locuiesc în zona carantinată, dar care desfăşoarăactivităţi profesionale în zona carantinată;

c) persoanele care locuiesc în zona carantinatăşidesfăşoară activitate profesională în afara zonei carantinate;

d) persoanele care realizează activităţi agricole sau pentru comercializarea de produse agroalimentare;

e) deplasarea din alte motive justificate, precum îngrijirea/însoţirea copiilor/membrilor de familie, îngrijirea unei/unui rude/afin sau a unei persoane aflate în întreţinere, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi, decesul unui membru de familie;

f) deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă;

g) urgenţe medicale;

h) elevii şi studenţii care locuiesc în zona carantinatăşi care urmează cursurile unor unităţi de învăţământ din alte unităţi administrativ-teritoriale, pentru care nu este dispusă măsura de carantină zonală.

(2) Toate persoanele prevăzute la alin. (1) vor prezenta autorităţilor competente un document din care să rezulte calitatea de elev sau student, legitimaţie de serviciu valabilă, adeverinţă de salariat eliberată de angajator sau alt document care să ateste activitatea profesională, iar pentru deplasarea din alte motive decât profesionale vor prezenta o declaraţie din care să rezulte motivul justificat al deplasării.

(3) Dacă nu a fost stabilită o rută ocolitoare este permisă tranzitarea localităţilor din zona carantinată de către persoanele care nu au domiciliul pe raza acestora, fiind interzisă oprirea în aceste localităţi.

Art. 6. Măsurile stabilite potrivit prevederilor prezentei hotărâri vor fi comunicate autorităţilor publice locale şi vor fi aduse la cunoştinţapopulaţiei, prin utilizarea sistemului RO-ALERT, precum şi prin alte mijloace.

Art. 7. Prezentul ordin se pune în aplicare în conformitate cu prevederile Planului-cadru integrat de acţiune pentru instituirea carantinei zonale, în scopul limitării răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 pe teritoriul României nr. S/85.887 din 23.07.2020, elaborat la nivelul Ministerului Afacerilor Interne.

Art. 8. Este strict interzisă intrarea/ieşirea în/din zona menţionată la art. 1 alin. (2) prin alte zone şi căi de acces decât cele deschise circulaţiei publice de pe drumurile europene, naţionale, judeţeneşi comunale.

SZ.Cs.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut