Firmele pot primi ajutor de stat pentru eficiența energetică

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare a lansat Ghidurile Solicitantului aferente măsurii în valoare de 500 de milioane de euro dedicate eficienței energetice pentru mediul de afaceri.

Măsurile vin în sprijinul sectorului antreprenorial pentru a dobândi independență energetică prin realizarea de economii de energie în clădirile și construcțiile industriale / de prestări servicii precum și celor specifice proceselor tehnologice, cât și pentru producerea de energie verde din resurse regenerabile pentru consum propriu.

Cele 500 de milioane de euro sunt împărțite pentru schemele prezentate în contiunare.

Schemă de ajutor de stat pentru sprijinirea IMM-urilor și a întreprinderilor mari în implementarea unor măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice a clădirilor industriale și construcțiilor anexe și a clădirilor pentru prestări servicii și construcții anexe la nivelul întreprinderilor 200 milioane de euro.

Se pot finanța: * lucrări de reabilitare termică a anvelopei clădirilor, definite la art. 7 alin. (1) literele b) și c) din Schema de ajutor de stat pentru sprijinirea IMM-urilor și a întreprinderilor mari în cadrul Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2022 aprobată prin OMIPE nr. 2613/27.09.2022, respectiv clădiri industriale și construcții anexe și clădiri pentru prestări servicii și construcții anexe, inclusiv pereți exteriori, ferestre, tâmplărie, planșeu peste ultimul nivel, planșeu peste subsol, a șarpantelor și învelitoarelor, inclusiv măsuri de consolidare a clădirii, excepție făcând lucrările privind consolidări seismice. Schema cuprinde două apeluri de proiecte, ambele prin IMM Recover.

Apeluri ssunt de proiecte competitive, cu termen limită de depunere, stabilit în corelare cu cadrul de performanţă al POIM: * Măsuri de ajutor de stat pentru reabilitare termică clădiri – apelul se deschide la 11 octombrie, ora 10, până la 26 octombrie, ora 17; bugetul alocat este de 115.000.000 euro * Măsuri de ajutor de stat pentru reabilitare termică clădiri – clasa CAEN 10, 11, codurile CAEN 1106 și 1107; apelul este deschis din 11 octombrie, ora 10, până la 26 octombrie, ora 17; bugetul alocat este de 85.000.000 euro.

Valoarea minimă a finanţării nerambursabile acordate pentru o întreprindere, în cadrul ambelor apeluri (indiferent de tipul acesteia – mică, mijlocie sau mare) este de 50.000 euro, iar valoarea maximă a finanţării nerambursabile acordate nu poate depăși 500.000 euro. Nu sunt eligibile pentru măsuri de eficiență energetică, sediile în care se desfășoară activități economice situate în blocuri multifamiliale și/sau unifamiliale. Ghidul Solicitantului este disponiibil la adrsa https://bit.ly/3dTYyPM

Schemă de stat pentru investiții destinate promovării producției de energie din surse regenerabile pentru consum propriu la nivelul întreprinderilor200 de milioane de euro. Se pot finanța: * investiții în echipamente /utilaje /dotări necesare pentru obținerea de energie din surse regenerabile (cu excepția biomasei), destinate consumului propriu de energie, care se încadrează în capacitatea de producție specifică prosumatorului definit potrivit art. 3 pct. 95, din Legea nr. 123/2012 energiei electrice și a gazelor naturale; în categoria surselor de energie regenerabile se încadrează utilizarea surselor definite la art. 2 lit. m) din Ordonanța de Urgență nr. 112/2022 * investiții în lucrări de modernizare/ reabilitare/ creșterea puterilor instalate, respăectiv adăugarea la instalațiile de cogenerare/ trigenerare existente a unor instalații noi de producere a energiei din surse regenerabile. Bugetul alocat este 200.000.000 euro.

Această schemă cuprinde două apeluri de proiecte: * Măsuri de ajutor de stat pentru producție din surse energie regenerabile – apelul se dechide la 18 octombrie, ora 10 și se închide la 1 noiembrie, ora 17; alocarea este de 115.000.000 euro * Măsuri de ajutor de stat pentru producție din surse energie regenerabile – clasa CAEN 10,11 (parțial) – apelul se lansează la 18 octombrie, ora 10, iar și închide la 1 noiembrie, ora 17; alocarea este de 85.000.000 euro.

În cadrul apelurilor de proiecte lansate se asigură finanţarea minimă de 50 000 euro și maximă de 500.000 euro. Proiectele ce vizează stocarea energiei nu sunt eligibile. Achizitionarea de pompe de caldură sau panouri fotovoltaice este eligibilă. Ghidul Solicitantului ste disponibil la adresa https://bit.ly/3y15Loa

Schemă de ajutor de minimis pentru eficiență energetică la nivelul întreprinderilor100 milioane de euro. Se pot finanța: * introducerea, reabilitarea şi modernizarea sistemelor tehnice ale clădirilor, inclusiv în vederea pregătirii clădirilor pentru soluţii inteligente, respectiv a instalaţiilor pentru prepararea, distribuţia şi utilizarea agentului termic pentru încălzire şi a apei calde menajere, a sistemelor de ventilare şi climatizare, a sistemelor de ventilare mecanică cu recuperarea căldurii, inclusiv sisteme de răcire pasivă, fără a fi exhaustiv, achiziţionarea şi instalarea echipamentelor aferente şi racordarea la sistemele de încălzire centralizată, după caz * înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent şi incandescent cu corpuri de iluminat cu eficienţă energetică ridicată şi durată mare de viaţă * implementarea sistemelor de management energetic având ca scop îmbunătăţirea eficienţei energetice şi monitorizarea consumurilor de energie, inclusiv achiziţionarea, instalarea sistemelor inteligente pentru gestionarea şi monitorizarea oricărui tip de energie pentru asigurarea condiţiilor de confort interior * activităţi care conduc la îndeplinirea realizării obiectivelor proiectului, fără a fi exhaustive: sisteme inteligente de umbrire pentru sezonul cald, înlocuirea, repararea, modernizarea, montarea lifturilor, înlocuirea circuitelor electrice, lucrări de demontare/montare a instalaţiilor şi echipamentelor montate, lucrări de reparaţii la faţade, lucrări pentru echiparea cu staţii de încărcare pentru maşini electrice, respectiv tubulatura pentru cabluri electrice, inclusiv tubulatura pentru cabluri electrice fixată pe pereţi, necesară pentru permiterea instalării ulterioare a punctelor de reîncărcare pentru vehicule electrice.

Măsuri de ajutor de minimis pentru eficiență energetică și producție din surse regenerabileapelul se deschide la 13 octombrie, ora 10, până la 27 octombrie, ora 17.

Măsuri de ajutor de minimis pentru eficiență energetică și producție din surse regenerabile – clasa CAEN 10, 11 (parțial)apelul se deschide la 13 octombrie, ora 10 , până la 27 octombrie, ora 17.

Apelurile sunt de proiecte competitive, cu termen limită de depunere, stabilit în corelare cu cadrul de performanţă și termenul de eligibilitate al cheltuielilor POIM (31 decembrie 2023). Bugetul alocat este de 100.000.000 euro.

Alocarea apelurilor de proiecte este: *apelul de proiecte lansat în IMM RECOVER – Măsuri de ajutor de minimis pentru eficiență energetică și producție din surse regenerabile – 70.000.000 euro * apelul de proiecte lansat în IMM RECOVER – Măsuri de ajutor de minimis pentru eficiență energetică și producție din surse regenerabile-clasa CAEN 10, 11 (parțial) conform anexei 11 la prezentul ghid – 30.000.000 euro. Ghidul Solicitantului este disponibil la adresahttps://bit.ly/3ClBAKY

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut