Retrospectiva maestrului octogenar Vasile Pop

Eveniment expozițional la Muzeul de Artă

Pentru mulți dintre cei care l-am cunoscut în profunzime pe maestrul Vasile Pop, pictor cu operă integrată de decenii în pantheonul valorilor artistice românești cu durabil statut patrimonial, i-am admirat constanța unei atitudini de autentic ardelean: tenace, înțelept și fertil. Tenacitatea i-a amplificat zestrea spirituală, înțelepciunea i-a dirijat eforturile spre expresivități temeinic configurate, iar fertilitatea avea să fie consecința firească a unor performante acumulări de inspirație creativă. Cum mă pronunțam și cu prilejul unui fastuos vernisaj în anturajul unui impresionant ansamblu expozițional etalat în 12 elegante săli de la etajul superbului palat baroc din centrul Clujului, distinctei sale personalități i se poate afilia bine motivată și definiția eminesciană făcută bardului la Mircești, Alecsandri și anume: „cel veșnic tânăr și ferice”.

Tonusul tineresc al finalității artistice este recomandat de permanenta prospețime a confesiunii efectuată prin modalități plastice de un ridicat nivel profesionist, păstrând mereu vitală forța constructivă a desenului și tensiunea armonică a registrului cromatic. Timp mai bine de o jumătate de veac i-a fost dat prețuitului statornic clujean să desăvârșească imagini aureolate de incitante vibrații declanșate din adâncurile unei înzestrate și laborioase interiorități. Familiarizat încă din copilărie cu sobra sonoritate a rusticului autohton, cantonat în superbă arhaitate și-a adoptat viziunea și stilul la exigențele unei postmodernități, încă respectuoasă cu formulări purtătoare de viguroase rezonanțe spirituale. În ce privește amprenta „ferice”, ea nu s-a manifestat la modul exuberant, ci prin decența și echilibrul unei mulțumiri de sine făptuitoare în consonanță cu argumentele unei generoase vocații, valorificată în perimetrul unei pilduitoare modestii. S-a bucurat de aprofundate comentarii critice, a fost înconjurat cu onorantă receptivitate din partea iubitorilor de artă autentică, ancorându-se într-un rodnic travaliu, încununat de majore împliniri. N-a acuzat niciodată absența primirii de meritate premii sau distincții în plan național, pe cale oficializată.

Privită în esența ei pictura maestrului Vasile Pop confirmă manifestarea unui pasionant efort de proiectare în planul cunoașterii și-al mlădioasei reflecții a prodigiosului spectacol de gânduri și sentimente care definesc ființa umană. Printr-o tulburătoare ardoare ne-a făcut martorii unor frământate aspecte existențiale, savurând din plin etalarea fulgurațiilor pozitive ale vieții, de la iubire, gingășie, candoare, puritate, frumusețe, la varianta reflexivă a trăirilor ancorate sub spectrul unor tensionate solicitări. Prin soluții exclusiv creative a omagiat dârzenia implicației productive, splendoarea moștenirilor viabile, demnitatea opțiunilor făuritoare de destin, aspirația spre înalt și desăvârșire. A aruncat o undă consolatoare și asupra încercărilor mai aspre, dureroase, dar în specific crez românesc a evitat căderea în dramatic, nădăjnuind spre unui mâine tămăduitor.

Semnificativ s-a desprins din parcurgerea bogatului ansamblu de măiestrite desfășurări compoziționale prioritatea criteriului estetic. Consecvența în reprezentarea figurativă nu a căzut în patima tentației narative, toate componentele imaginii solidarizându-se în ideea de voință transfiguratoare de real în esență generalizată de uman universalizat. În temeiul unei virtuoase stăpâniri a desenului consistent culoarea s-a așternut pe fundamentul unor pregnante volumetrii care au conferit aspectului compozițional un viguros substrat constructiv. Prin coerenta lor cadență formele au căpătat cel mai adesea proiecție către o suplă monumentalitate. Admirându-i promptitudinea desprinderii în spațiu a freamătului unei umanități în necontenită căutare de nobile porniri și certitudini nu ne putem suprima regretul că așa de pronunțată disponibilitate n-a fost intuită și valorificată oficializat prin comenzi de decorare ambientală a frecventate edificii publice.

Dintre multe alte aspecte care-și merită din abundență etalarea amintim de particularitatea și strălucirea registrului cromatic, operând cu rafinate decantări și orchestrate dominante, cu transparențe și iluminări de o subtilitate similară unor consacrate vitralii sau fresce întipărite în eternul vremii. Exponent reprezentativ la nivel de generație maestrul Vasile Pop se afirmă ca un vital continuator de spiritualitate românească. Întrucât mai bine de jumătate dintre fascinantele exponate reprezintă rodul inspirativ al anilor din urmă este firesc să ne așteptăm la plămădirea altor minunate surprize prin izbânzi creative.

La admirabila configurare a spectacolului expozițional o contribuție de prim ordin a aparținut curatorului dr. Florin Gherasim, un tot mai eficient istoric de artă, care cu vădită sensibilitate și rigoare științifică a grupat tematic încântătoarea ghirlandă de originale intonații, limpezindu-le respirația.

Negoiță LĂPTOIU 

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut