Elevii, împotriva tăierii numărului de clase din școli

Consiliul Național al Elevilor solicită Ministerului Educației să ia măsurile care se impun pentru a se asigura că tăierile de clase vor avea loc „doar acolo unde nu este atins efectivul minim de elevi necesar funcționării”, dar și să deruleze investiții în infrastructura din învățământul profesional și tehnic, pentru a asigura atractivitatea acestor programe de studii pentru elevi.

În caz contrar – susține CNE -, pentru a răspunde numărului uriaș de elevi care vor dori să urmeze  în continuare cursurile unui liceu teoretic, unitățile de învățământ vor fi nevoite să solicite  inspectoratelor școlare mărirea claselor, până la 30 de elevi, așa cum prevede art. 63 din  Legea educației naționale nr. 1/2011.

În cursul zilei de miercuri 10 martie, Ministerul Educației a publicat proiectul de Hotărâre de Guvern privind aprobarea cifrei de școlarizare pentru anul școlar 2021-2022. Conform acestui proiect, numărul de clase pentru învățământul liceal, clasa a IX-a, va scădea cu peste 538 de formațiuni a câte 26 de elevi, față de planul de școlarizare actual.

„Această  scădere a numărului de clase va atrage după sine supraaglomerarea claselor rămase, iar acest lucru va reduce în mod semnificativ calitatea actului educațional. Mai mult, eliminarea unor clase din planul de școlarizare presupune micșorarea normelor didactice, fapt care va conduce atât la scăderea numărului de posturi disponibile în sistem, cât și la  micșorări salariale pentru cadrele didactice” – arată CNE.

Reprezentanții elevilort își exprimă dezamăgirea față de măsura propusă, apreciind că „acesta  ar fi fost un moment oportun pentru implementarea măsurilor care să aibă în centrul lor  elevul și creșterea calității educației, precum reducerea numărului de elevi dintr-o clasă și asigurarea accesului la educație în comunitățile subdezvoltate. Potrivit CNE, eliminarea claselor din unitățile de învățământ din comunitățile izolate înseamnă, pentru mulți elevi, „privarea de  educație, aceștia neavând posibilitatea de a se deplasa la o școală din altă localitate, din cauza lipsei accesului la mijloace de transport”.

Proiectul de Hotărâre de Guvern privind aprobarea cifrelor de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat și pentru învățământul superior de stat în anul școlar/universitar 2021- 2022, poate fi consultat pe site-ul Ministerului Educației. Propunerile și sugestiile cu privire la proiectul supus consultării publice pot fi trimise pe adresa de e-mail dgiu@edu.gov.ro, în termen de 10 zile de la data publicării.

M. TRIPON

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut