Elevii cer reluarea dezbaterilor din cadrul grupului de lucru pentru planurile-cadru

Printr-o Scrisoare deschisă adresată ministrului Educației, Sorin Cîmpeanu, Consiliul Național al Elevilor solicită reluarea dezbaterilor din cadrul grupului de lucru pentru planurile-cadru, din Ministerul Educației, astfel încât, până la finele anului 2021, noua arhitectură curriculară să fie deja creionată, iar viitoarele generații de elevi să poată învăța după „programe noi, adaptate cerințelor societății  actuale”.

Potrivit CNE, planurile-cadru au reprezentat „un adevărat punct nevralgic pentru învățământul  preuniversitar din România” încă din anul 2017, când s-a dorit pentru prima dată modificarea actualei arhitecturi curriculare.

„De multe ori elevii din țara noastră declară vehement că școala nu le satisface cu adevărat nevoile educaționale și, în fond, nu le asigură două componente interdependente pentru orice absolvent al școlii românești: integrarea în societate și inserția pe piața muncii. Astfel, actualele planuri-cadru pentru liceu, neschimbate de 12 ani, nu răspund aproape deloc cerințelor din zilele noastre, întrucât nu stimulează elevul să deprindă competențe precum gândirea critică și analitică sau alte abilități necesare vieții cotidiene” – arată CNE. În acest sens, sunt prezentate ca relevante rezultatele testării PISA 2018, „care au arătat că 40,8% dintre elevi nu pot explica și/ sau înțelege ceea ce citesc, fiind încadrați în categoria analfabeților funcționali, 46,5% dintre elevi nu pot opera cu noțiuni  matematice de bază, în timp ce 44% dintre elevi nu pot realiza corelații elementare în domeniul  științelor”.

„În urmă cu opt ani se înființa clasa pregătitoare. De atunci, elevii au învățat după alte planuri-cadru, alcătuite special pentru a modifica, în timp, arhitectura curriculară a întregului sistem. Totuși, însă, ne aflăm în situația în care această primă generație, aflată acum în clasa a VIII-a, va fi nevoită să învețe la liceu după aceleași planuri-cadru ca și până acum, chiar dacă întregul parcurs educațional al acestor elevi a fost modificat substanțial, prin introducerea de discipline, competențe și conținuturi noi. Cauza acestei situații este tergiversarea inexplicabilă a procesului de modificare a planurilor-cadru pentru liceu, dar și reticența și divergențele de viziune ale miniștrilor și ale reprezentanților societății civile” – arată reprezentanții elevilor, în Scrisoarea deschisă adresată ministrului Educației.

În opinia lor, propunerile Ministerului Educației pentru modificarea planurilor cadru de liceu, care s-au aflat în proces de consultare publică până la sfârșitul lunii ianuarie, dezamăgesc prin aceea că nu aduc „o viziune reformatoare în plan curricular”, ci păstrează „abordarea desuetă prezentă în toate modelele curriculare aprobate și promovate în ultimii ani”.

„Ne aflăm într-un moment crucial pentru sistemul educațional din România, în care putem  să reflectăm asupra a ceea ce nu a funcționat în ultimii ani și să luăm atitudine pentru a schimba în bine elementele de bază, precum finanțarea, curriculumul, formarea cadrelor didactice, participarea elevilor la procesele decizionale din școală etc. (…) În plus, pentru a ne asigura că implementarea noilor planuri-cadru va fi posibilă, este necesară realizarea unei analize de costuri (privind modificarea normării cadrelor didactice ș.a.), care să reprezinte unul dintre punctele de plecare pentru conturarea finanțării educației în anii  următori” – arată inițatorii documentului.

Scrisoarea deschisă este semnată și de: Federația Națională a Asociațiilor de Părinți, Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România, Consiliul Tineretului din România, Organizația Salvați Copiii România, Fundația Agenția Împreună, Federația Coaliția pentru Educație, MAKOSZ – Uniunea Liceenilor Maghiari din România, Părinții cer schimbare – grup civic și Asociația Școlilor Particulare din România.

M. TRIPON

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut