După Fisc, și Inspecția Muncii ia la puricat benzinăriile

După ce prețurile la carburanți au urcat până la cer, Inspecția Muncii a luat exemplu de la ANAF și a declanșat o campanie națională de verificare a stațiilor de distribuție a carburanților auto din toată țara.

Inspecția Muncii susține că va verifica modul în care sunt respectate cerințele minime pentru îmbunătățirea securității și protecția sănătății lucrătorilor, precum şi respectării prevederilor legale privind încheierea, modificarea, suspendarea și executarea contractelor individuale de muncă. Astfel, va fi vizată angajarea personalului (contracte individuale de muncă cu normă întreagă, respectiv cu timp parțial etc.), transmiterea, în termenul legal, a contractelor individuale de muncă în registrul general de evidență a salariaților, durata timpului de muncă şi munca suplimentară, întocmirea evidenţei orelor de muncă prestate de salariați, repausurile periodice (săptămânal, sărbători legale), munca de noapte, acordarea drepturilor salariale, regulamentul intern / contract colectiv de muncă încheiat la nivel de unitate, precum şi modul în care au fost îndeplinite măsurile dispuse cu ocazia controalelor anterioare.

De asemenea, se va urmări deţinerea autorizaţiei de funcţionare din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă pentru toate activităţile desfăşurate, evaluarea riscurilor specifice, întocmirea planului de prevenire şi protecţie, evidenţierea zonelor cu risc ridicat şi specific, existența instrucţiunilor scrise emise de angajator, privind folosirea surselor de foc deschis și fumatul la locurile de muncă, asigurarea a instruirii adecvate, asigurarea echipamentul individual de protecţie, asigurarea semnalizării de securitate şi sănătate la locul de muncă, precum și respectarea interdicției de depozitare de materiale combustibile sau incombustibile pe o distanță de 3 m în jurul depozitelor de recipiente butelii.

Campania se va desfășura până în 16 martie, în toate județele și vizează toate tipurile de întreprinderi (mici, mijlocii şi mari, cu capital de stat, privat şi mixt), care distribuie carburanţi pentru autovehicule.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut