Drepturile și obligațiile consumatorului de energie electrică și gaze naturale

Consumatorii de energie electrică și gaze naturale au următoarele drepturi: * acces la datele privind consumul de energie electrică sau gaz din cel puțin ultimii 3 ani sau de la data de începere a contractului de furnizare în curs * acces la rețelele de energie electrică și gaz * dreptul de a consuma energie electrică și gaz * dreptul de a-ți alege furnizorul de energie electrică și gaz, fără plata vreunei taxe pentru schimbarea acestuia * dreptul de a fi informat privind condițiile generale de contractare, prețurile și tarifele aplicabile, întreruperile programate în furnizarea gazelor etc. * dreptul de a solicita furnizorului modificarea si completarea contractului de furnizare și a anexelor acestuia, atunci când apar elemente noi ori când consideră necesară detalierea sau completarea unor clauze contractuale * dreptul de acces la grupurile și sistemele de măsurare * dreptul de a solicita furnizorului să ia măsuri pentru remedierea defecțiunilor și deranjamentelor din rețelele de energie electrică și gaze * dreptul de a fi despăgubit pentru daunele provocate de furnizor.

Pe de altă parte, consumatorii au următoarele obligații: * de a achita contravaloarea energiei electrice și a gazelor naturale consumate * de a achita penalizări, în cazul nerespectării contractului de furnizare, sancțiunile ulterioare putând consta în sistarea temporară a furnizării ori rezilierea contractului de furnizare * obligația de a nu vinde energia electrică și gazele achizitionate * obligația de a răspunde pentru daunele produse furnizorului * obligația de a obține aprobările legale prealabil efectuării oricăror modificări a instalației de utilizare a energiei electrice sau a gazelor * obligația de a informa, de îndată, furnizorul, la constatarea oricărei defecțiuni în funcționarea aparatului / sistemului de măsurare sau a instalației de utilizare a energiei electrice ori a gazelor * consumatorul de energie electrică cu o putere instalată de cel puțin 1.000 kVA trebuie să prezeinte prognoze orare de consum furnizorului cu care are relații contractuale.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut