Două confederații sindicale contestă două decizii ale Guvernului

Blocul Național Sindical și Confederația Națională Sindicală ”Cartel Alfa” critică în termeni duri adoptarea de ce către Guvern a două hotărâri care au impact asupra legislației muncii.

„Într-un dispreţ suveran faţă de Constituţie cât şi faţă de statutul României de stat membru al Uniunii Europene, Guvernul, cuprins de un delir legislativ, adoptă în şedinţa din 28 aprilie 2021 două acte normative care vor genera probleme uriaşe în materia relaţiilor de muncă şi vor afecta drepturile a milioane de lucrători.” afirmă, într-un comunicat, Blocul Național Sindical (BNS).

Aceeași opinie o are și Confederația Națională Sindicală ”Cartel ALFA”. ”Cele două acte normative adoptate arată încă odată disprețul Guvernului Cîțu pentru lucrătorii din România. Sfidând prevederile Constituției, dialogul social, dar și legislația Europeană, Guvernul Cîțu mai dă o lovitură angajaților români și face jocurile unor grupuri de interese.”, consideră ”Cartel ALFA”.

Fișa postului

Una dintre cele două Hotărâri se referă la obligația microîntreprinderilor de a întocmi în scris fişa postului pentru angajaţi.

(…) Ordonanţa de Urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr 53/2003- Codul Muncii (…), vine cu teza excluderii obligaţiei angajatorilor de a întocmi fişa postului şi regulamentul intern, stabilind posibilitatea acestora de a comunica verbal salariaţilor atribuţiile ce le revin. O comunicare verbală a atribuţiilor unui salariat nu este conformă cu principiile şi dreptul Uniunii Europene. (…) Odată cu dispariţia fişei postului, se va schimba pentru milioane de cetăţeni statutul: din salariat în sclav”, susține BNS.

”Eliminarea fișei postului și regulamentul intern nu aduce niciun beneficiu real nici măcar angajatorilor, în schimb privează relația de muncă de o organizare predictibilă și transparentă și face inaplicabile prevederi legale privind sănătatea și securitatea în muncă sau privind discriminarea și egalitatea de șanse și tratament. Aceste reglementări au fost adoptate cu ignorarea tuturor principiilor dialogului social.” afir și ”Cartel Alfa”.

Semnătura electronică

Cealaltă decizie citicată de sindicaliști se referă la semnătura electronică.
„Ordonanţa de Urgenţă privind utilizarea semnăturii electronice avansate sau semnăturii electronice calificate însoţite de marca temporală şi sigiliul electronic calificat al angajatorului în domeniul relaţiilor de muncă şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative generează posibilitatea ca un contract individual de muncă să poată să fie semnat electronic la fel ca şi toate celelalte documente ce privesc încheierea, executarea, modificarea şi încetarea acestuia. Şi asta în contextul în care instituţiile publice responsabile (gen Inspecţia Muncii, instanţe de judecată) nu sunt pregătite din punct de vedere al logisticii, personalul acestora nu are competenţele adecvate şi, nu în ultimul rând, cetăţenii beneficiari, se află pe ultimul loc în Uniunea Europeană în ceea ce priveşte competenţele digitale!” consideră BNS.

O opinie similară are și ”Cartel Alfa”. ”Introducerea semnăturii electronice în relațiile de muncă nu constituie o situaţie extraordinară. Din contră, introducerea semnăturii electronice în domeniul relaţiilor de muncă trebuie să fie amânată până când instituţiile statului vor fi pregătite cu personalul şi logistica necesare utilizării în format electronic a contractelor individuale de muncă şi a altor documente ce privesc raporturile de muncă. Trebuie ținut cont că un document semnat electronic, odată printat, își pierde valoarea de înscris original. În aceste condiţii, toate instituţiile publice (instanţe de judecată, inspectorate de muncă, etc) trebuie să fie pregătite din punct de vedere al logisticii şi al personalului să utilizeze aceste înscrisuri exclusiv în format electronic.
Având în vedere nivelul general scăzut de competențe digitale în rândul populației adulte, insistența cu care se întroduce această prevedere pare mai curând un experiment pe seama lucrătorilor, din care câștigă câteva firme care oferă servicii în domeniu.”, ap
reciază ”Cartel Alfa”.

Confederația sindicală mai adaugă că ”Pentru niciuna dintre măsurile adoptate nu se justifică urgența”.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut