Doar 73 de posturi titularizabile scoase la concurs, la Cluj

La concursul național de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor din unitățile de învățământ preuniversitar, pentru anul școlar 2021-2022, în județul Cluj sunt scoase 1.302 posturi, dintre care doar 73 sunt pentru angajare în învățământ pe durată nedeterminată – informează Inspectoratul Școlar Județean Cluj.

Dosarele de înscriere la concurs pot fi depuse de candidați, începând din 11 mai, până în 17 mai a.c., la cele șapte centre de înscriere/ concurs, organizate de Inspectoratul Școlar Județean Cluj, la nivelul județului, astfel:

Școala Gimnazială „Octavian Goga” Cluj-Napoca: Învățământ primar – învățători (linia română/ linia maghiară / linia germană / linia rromani);

Colegiul Național Pedagogic „Gherghe Lazăr” Cluj-Napoca: Învățământ preșcolar – educatoare (linia română/ linia maghiară/ linia germană / linia rromani);

Liceul Teoretic „Avram Iancu” Cluj-Napoca: Învățământ special – educatoare/ educator; învățător-educator; învățător itinerant și de sprijin; profesor-educator; profesor itinerant și de sprijin; profesor psihopedagog; psihopedagogie specială; profesor psihopedagogie specială pentru o catedră de educație specială • profesor în centre și cabinete de asistență psihopedagogică;  psihologie • profesor în centre logopedice;

Liceul Tehnologic Nr. 1 Cluj-Napoca: Fizică • Chimie • Biologie • disciplinele tehnologice (toate specializările): mecanică; electrotehnică; electromecanică; electronică și automatizări; telecomunicații; textile/ tricotaje și confecții textile, finisaj textil;  construcții și lucrări publice/ construcții; instalații pentru construcții; chimie industrială; protecția mediului; industrie alimentară; agricultură/ horticultură; zootehnie; prelucrarea lemnului; economie; educație antreprenorială; economie aplicată; economic, administrativ comerț și servicii; economic, administrativ, poștă; alimentație publică și turism; transporturi rutiere; media poligrafie/ tehnici poligrafice; estetică și îngrijirea corpului omenesc; educație tehnologică; alimentație publică • pregătire și instruire practică: toate specializările • activități de pre-profesionalizare • cercurile din domeniul tehnico-științific de la Palatul și cluburile copiilor;

Liceul Teoretic „Lucian Blaga” Cluj-Napoca: Geografie • Istorie • Filosofie; Logică, argumentare și comunicare • Gândire critică și drepturile copilului – educație interculturală – educație pentru cetățenie democratică – educație financiară – studii sociale • Arte: Arte plastice/ vizuale – artistice (toate specializările); Educație muzical-artistică; educație muzicală specializată (toate specializările); arta actorului/ teatru; coregrafie;

Școala Gimnazială „Ion Agârbiceanu” Cluj-Napoca: Aria curriculară limbă și comunicare: limba română; limba latină; limba maghiară-maternă; limba engleză; limba franceză; limba germană; limba germană-maternă; limba italiană; limba rromani – maternă; limba spaniolă • Religii/ discipline teologice de specialitate (toate cultele) • Matematică • Informatică/ Tehnologia informației și a comunicațiilor;

Liceul cu Program Sportiv Cluj-Napoca: Educație fizică și sport; pregătire sportivă de specialitate (toate specializările) • Kinetoterapie.

Înscrierile se pot realiza în perioada menționată, atât fizic, în intervalul orar 9:00-16:00, cât și online.

În aceste centre de înscriere/ concurs, candidații vor susține și proba scrisă, în data de 21 iulie.

M. T.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut