Direcţia de Asistenţă Socială şi Medicală organizează concurs

Direcţia de Asistenţă Socială şi Medicală, serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca organizează concurs de recrutare pe perioadă nedeterminată, pentru ocuparea a cinci posturi, funcții contractuale de execuţie vacante la Serviciul Cabinete Medicale
Denumirea postului:
  – medic specialist generalist (cinci posturi) vacante la Serviciul Cabinete Medicale
Nivelul studiilor și vechimea în specialitatea studiilor:
–  studii superioare de lungă durată cu diplomă de licență de medic medicină generală, specializarea medicină de familie.
  -vechime în specialitatea studiilor necesară ocupării postului de medic specialist generalist: minimum 4 (patru) ani.
Data, ora și locul desfășurării concursului  – proba scrisă: 02.03.2023, ora 10.00, Municipiul Cluj-Napoca, Str. Venus, FN (aleea dintre numerele 20-22), etaj 2, sala de ședință.
Data, ora și locul desfășurării concursului – proba interviu: 07.03.2023, ora 09.00, Municipiul Cluj-Napoca, Str. Venus, FN (aleea dintre numerele 20-22), etaj 2, sala de ședință.
Data-limită până la care se pot depune actele pentru dosarul de concurs pentru posturile mai sus menționate: 09.02.2023, ora 15,00 la sediul DASM din Municipiul Cluj-Napoca, str. Venus, FN (aleea dintre numerele 20-22), camera 218.
Secretarul comisiei de concurs: Lehet Flavia-Ornela, telefon – 0372795450, resum@dasmclujnapoca.ro

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut