Direcţia de Asistenţă Socială şi Medicală organizează concurs de recrutare

Direcţia de Asistenţă Socială şi Medicală, serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca organizează concurs de recrutare pe perioadă nedeterminată, pentru ocuparea a patru posturi, funcții contractuale de execuţie vacante la Serviciul Cabinete Medicale

Denumirea postului:

– asistent medical S grad principal (două posturi) vacante la Serviciul Cabinete Medicale

Nivelul studiilor și vechimea în specialitatea studiilor:

– studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, certificat grad principal.

– vechime în specialitatea studiilor necesară ocupării postului de asistent medical: minimum 5 ani.

Denumirea postului:

– asistent medical PL grad principal (un post) vacant la Serviciul Cabinete Medicale

Nivelul studiilor și vechimea în specialitatea studiilor:

– studii post liceale absolvite (certificat de competențe profesionale) sau echivalent, certificat grad principal.

– vechime în specialitatea studiilor necesară ocupării postului de asistent medical: minimum 5 ani.

Denumirea postului:

– asistent medical PL cu normă parțială (un post) vacant la Serviciul Cabinete Medicale

Nivelul studiilor și vechimea în specialitatea studiilor:

– studii post liceale absolvite (certificat de competențe profesionale) sau echivalent.

– vechime în specialitatea studiilor necesară ocupării postului de asistent medical: minimum 6 luni.

Data, ora și locul desfășurării concursului – proba scrisă: 21.02.2023, ora 10.00, Municipiul Cluj-Napoca, Str. Venus, FN (aleea dintre numerele 20-22), etaj 2, sala de ședință.

Data, ora și locul desfășurării concursului – proba interviu: 27.02.2023, ora 09.00, Municipiul Cluj-Napoca, Str. Venus, FN (aleea dintre numerele 20-22), etaj 2, sala de ședință.

Data-limită până la care se pot depune actele pentru dosarul de concurs pentru posturile mai sus menționate: 08.02.2023, ora 15.00, la sediul DASM din Municipiul Cluj-Napoca, str. Venus, FN (aleea dintre numerele 20-22), camera 218.

Secretarul comisiei de concurs: Lehet Flavia-Ornela, telefon – 0372/795450.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut