Depunerea cererilor pentru facilităƫi fiscale

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca a anunțat marți, 15 decembrie este termenul limită pentru depunerea cererilor în vederea obƫinerii următoarelor facilităƫi fiscale: * eṣalonarea la plată simplificată, pe o perioadă de cel mult 12 luni, pentru obligațiile fiscale principale și accesorii datorate după data declarării stării de urgență * anularea unor obligații bugetare accesorii, aferente obligațiilor bugetare principale restante la 31.03.2020, inclusiv.
Cererile se pot depune la registratura organului fiscal competent, prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin serviciul „Spaţiu privat virtual”.
Modelul cererii de acordare a eșalonării la plată este prevăzut în Anexa nr. 1 la Procedura de aplicare a acordării eșalonării la plată de către organul fiscal central și poate fi descărcat pe pagina de internet a ANAF, accesând pentru notificare link-ul http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/C_OPANAF_3896_2020.pdf. Cererea de anulare a obligațiilor de plată accesorii se poate descărca de pe pagina de internet a ANAF, accesând link-ul https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/Cerere_OUG_69_2020.pdf.
Informații suplimentare se pot obține utilizând Formularul de contact disponibil pe pagina de internet www.anaf.ro sau telefonic, prin contactarea Serviciului de asistență telefonică a contribuabililor (telefon 031.403.91.60).

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut