Depunerea cererilor pentru ajutorul de stat în sectorul bovin

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) a anunțat că fermierii pot depune cereri de solicitare a ajutorului de stat pentru susţinerea activităţii crescătorilor din sectorul bovin până marţi, 10 august, inclusiv.

Beneficiarii acestui ajutor de stat sunt crescătorii care deţin animale din speciile bovine (taurine şi bubaline), respectiv persoane fizice, persoane juridice, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale sau persoane fizice autorizate care au în posesie permanentă animale înscrise în RNE, în calitate de proprietar de animale şi/sau proprietar de exploataţie.
Cererea de solicitare a ajutorului de stat şi documentele justificative pot fi depuse la centrele APIA judeţene sau locale, fie pot fi transmise prin fax, poştă sau în format electronic ca document scanat, prin e-mail, cu condiţia asumării prin semnătură de către reprezentantul legal al beneficiarului pe fiecare pagină a documentului transmis.
Beneficiarii care deţin mai multe exploataţii de bovine cu coduri ANSVSA situate pe raza mai multor unităţi administrativ-teritoriale din judeţe diferite, trebuie să depună o singură cerere la centrul APIA pe raza căruia au sediul social sau îşi au domiciliul.
Plafonul total alocat acestei scheme de ajutor este de 225.537.713,79 lei, repartizat astfel: *182.708.014,97 lei pentru efectivele de bovine cu vârsta de minimum 16 luni la 31 ianuarie 2021, la care se pot adăuga efectivele de bovine cu vârsta de minimum 7 luni la 31 ianuarie anul curent * 42.829.698,82 lei pentru cantitatea de lapte valorificată în ianuarie 2021.
APIA calculează cuantumul pe cap de animal prin raportarea plafonului (182.708.014,97 lei) la efectivul total de bovine eligibile, iar cuantumul pe tona de lapte prin raportarea plafonului (42.829.698,82 lei) la cantitatea totală de lapte eligibilă.
Valoarea ajutorului de stat se calculează pentru fiecare beneficiar în funcţie de numărul de capete de bovine eligibile, la care se poate adăuga şi valoarea calculată în funcţie de cantităţile de lapte, în tone, produse şi valorificate, eligibile până la concurenţa plafonului de 225.000 euro la cursul de schimb valutar stabilit de Banca Naţională a României, valabil la data intrării în vigoare a Ordonanţei de Urgenţă.
Plata ajutorului de stat se efectuează până la 31 decembrie 2021. Nu se acordă plăţi ulterior datei de 31 decembrie 2021 dacă se constată că acestea nu au putut fi efectuate din cauze imputabile beneficiarului, respectiv nedeclararea unui cont valid la APIA.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut