Depunerea cererilor de finanțate pentru servicii de silvomediu

Centrul Judetean Cluj al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) a anunțat lansarea sesiunii 4 de depunere a Cererilor de sprijin pentru accesarea Schemei de ajutor de stat aferentă Măsurii 15 „Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor”, SubMăsura 15.1 „Plăți pentru angajamente de silvomediu” din cadrul PNDR 2014 – 2020.

Cererile pot fi depuse în intervalul 1 martie – 17 mai 2021, ora 16, cu posibilitatea depunerii până în 11 iunie 2021, ora 16, cu aplicarea de penalități de 1% pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere la sumele la care beneficiarul ar fi avut dreptul dacă cererea ar fi fost depusă până în 17 mai.

Cererile depuse în termenul menționat, pot fi modificate până în 31 mai 2021, cu posibilitatea depunerii până în data de 11 iunie 2021, ora 16, cu aplicarea de penalități de 1% pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere la sumele la care beneficiarul ar fi avut dreptul dacă modificarea ar fi fost depusă până în 31 mai.

După avizarea dosarului tehnic de Garda Forestieră, solicitanții pot depune, la Centrele Județene APIA, cererile însoțite de documentele specificate în Ghidul solicitantului.

Solicitantul sprijinului trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute în schema de ajutor de stat, detaliate atât în Ghidul Solicitantului, cât și în Procedura operațională privind primirea, administrarea și selecția cererilor, documente care urmează a fi publicate pe site-ul APIA, secțiunea „Măsuri de sprijin și IACS”, subsecțiunea „Măsuri delegate din PNDR”.

Anunțarea rezultatelor selecției se va face prin notificarea beneficiarilor de către Centrele Județene APIA, ca urmare a publicării pe site-ul APIA a Raportului de selecție aprobat de directorul general al DGDR – AM PNDR.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut