Definitivat 2021: Rata de promovare, la Cluj – 79,8%

Rata de promovare din sesiunea 2021 (medii mai mari sau egale cu 8), înregistrată la Cluj în urma desfășurării probei scrise din cadrul examenului național pentru definitivare în învățământul preuniversitar este de 79,8%, Clujul situându-se în această privință pe locul 4 pe țară, după Teleorman (84,6%), București (81,98%) și Bistrița Năsăud (80,0%).

La nivel național, rata de promovare este de 72,90%, în creștere cu peste 3,5%, comparativ cu anul trecut (69,17%).

Potrivit datelor centralizate de Ministerul Educației, au fost declarați promovați, înainte de înregistrarea și soluționarea eventualelor contestații, 5.782 de candidați cu medii între 8 și 10. (Pentru a fi declarat promovat, un candidat trebuie să obțină minimum media 8, calculată ca medie ponderată a notelor obținute la toate probele de examen, inclusiv proba scrisă. Nota la proba scrisă are o pondere de 70% în calculul mediei finale, care trebuie să fie de cel puțin 8 (opt) pentru promovarea examenului).

La proba scrisă din această sesiune, la nivel național au fost prezenți 8.300 de candidați – 95,80% (la Cluj, 441, din cei 454 cu drept de participare). Dintre aceștia, 366 de candidați (dintre care 5 de la Cluj) s-au retras, iar un candidat a fost eliminat pentru fraudă. Lucrările a doi candidați au fost anulate în centrele de evaluare.

Din totalul celor 7.931 de candidați cu lucrări evaluate, 4.156 de candidați au obținut note situate pe segmentul 8 – 10. Dintre aceștia, 187 de candidați au fost notați cu 10, iar 701 candidați au primit note între 9,50 și 9,99.

București are cele mai multe note între 9,50 și 9,99 (119, la 6 sectoare, dar în nici un sector nu se înregistrează mai mult de 24), urmat fiind de Iași (60), Cluj (43), Suceava (39).

În privința notelor de 10, Capitala, cu cele 6 sectoare ale sale se situează din nou pe primul loc (27 în total, din care numărul maxim, 11, este în sectorul 2, celelalte având 5, 3, 5, 3, 0), urmată fiind de Cluj (15 note de 10), Iași (14), Constanța (11). Este evident, așadar (dacă știi să citești corect), că aici, pe primul loc, este, în realitate, Clujul!

Conform datelor furnizate de Ministerul Educației, 3.232 de candidați (dintre care 88 din Cluj) au avut note între 5 și 7,99. Cu note sub 5 au încheiat proba 543 de candidați.

„Rezultatele obținute de cadrele didactice din județul Cluj la examenul național de definitivare în învățământ confirmă ceea ce am declarat la afișarea rezultatelor  elevilor la examenele naționale de Evaluare Națională și Bacalaureat, respectiv un proces educațional de calitate, care nu se poate desfășura fără cadre didactice bine pregătite. Faptul că în județul Cluj sunt cadre didactice debutante, care au promovat cu un procent așa de bun examenul național de definitivare în învățământ, reprezintă o garanție a potențialului lor de dezvoltare profesională, care, în timp, va duce la obținerea de performanțe, indiferent de școală în care își vor desfășura activitatea. Îi felicit pentru aceste rezultate și le urez mult succes în cariera didactică”, a declarat Marinela Marc, inspector școlar general al Inspectoratului Școlar Județean Cluj.

Rezultatele finale ale examenului de Definitivat vor fi publicate în centrele de examen și pe definitivat.edu.ro, în data de 28 iulie.

Cadrele didactice promovate dobândesc dreptul de practică în învățământul preuniversitar. Prin dobândirea definitivării în învățământ, un cadru didactic depășește stadiul de debutant și poate intra pe o rută ascendentă de profesionalizare.

M. TRIPON

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut