Cursuri gratuite de inițiere în limba română pentru străinii care au dobândit o formă de protecție internațională

Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Cluj organizează cursuri gratuite de inițiere în limba română pentru străinii adulți și pentru minorii care au dobândit o formă de protecție internațională sau care au drept de ședere în România, precum și pentru cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene și ale Spațiului Economic European și pentru cetățenii Confederației Elvețiene.

„Cursurile se vor desfășura pe durata întregului an școlar și vor fi demarate în momentul în care există cel puțin 10 solicitări. Fiecare cursant va beneficia de un număr de 6 ore/ săptămână, minimum 216 ore de inițiere în limba română/ an, corespunzător unei perioade de 36 de săptămâni, repartizate pe parcursul unui an școlar și, după caz, al anului școlar următor. În debutul activităților de inițiere în limba română, fiecare cursant va fi evaluat pentru stabilirea nivelului de competență lingvistică, în scopul includerii solicitantului în cadrul unuia dintre cele trei module aferente Cadrului european de referință pentru limbi (CECRL), iar la sfârșitul fiecărui modul parcurs, beneficiarii cursurilor vor fi evaluați de către profesori. În funcție de rezultatul obținut, se poate recomanda cursantului continuarea cu modulul următor, continuarea fiind completată prin parcurgerea unor activități remediale sau reluarea modulului încheiat” – precizează IȘJ Cluj.

Doritorii sunt invitați să depună cererile de participare la cursurile de inițiere în limba română, însoțite de copii ale documentelor de identitate, la registratura Inspectoratului Școlar Județean Cluj (strada Argeș nr. 24, Cluj-Napoca) sau la sediul Centrului Teritorial al Inspectoratului General pentru Imigrări.

Detalii și informații suplimentare pot fi solicitate doamnei Smaranda Graur, inspector școlar în cadrul I.Ș.J. Cluj, utilizând următoarele date de contact: tel.0741.609196, e-mail: romanaisjcj@gmail.com.

M. TRIPON

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut