Cum se poate încasa renta viageră agricolă

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) a anunțat că rentierii agricoli pot solicita, în perioada 1 martie – 31 august 2023, viza anuală pentru obţinerea sumei de bani reprezentând renta viageră agricolă aferentă anului 2022.

Viza se poate obţine fie prin prezenţa fizică la sediul centrelor judeţene APIA (APIA Cluj – Cluj-Napoca, b-dul Muncii, nr. 18, Pavilion Administrativ, etaj 1, e-mail: apia.cluj@apia.org.ro; tel.: 0264-456.454, fax: 0264-456.455), fie prin mijloace electronice de comunicaţii sau poştă/ curier.
Pentru vizarea electronică, rentierii trebuie să transmită documentele necesare acordării vizei pe adresa de e-mail a centrului judeţean APIA pe raza căruia figurează cu domiciliul şi să contactateze telefonic funcţionarii APIA pentru a primi confirmarea acordării vizei. Ei trebuie să prezinte următoarele documente: * carnetul de rentier agricol * actul de identitate al solicitantului * decizia de la comisia de expertiză medicală – pentru solicitanţii pensionaţi pe caz de boală gradele I şi II / decizia de la comisia de expertiză medicală şi decizia de pensionare la limită de vârstă – pentru solicitanţii pensionaţi pe caz de boală gradele I şi II a cărei pensie de invaliditate devine pensie pentru limită de vârstă * procura notarială autentificată /curatelă /hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă din care să reiasă că solicitantul este tutore legal al rentierului agricol, în original – pentru cazurile în care solicitarea vizării carnetului de rentier agricol este făcută de un reprezentant legal * contractul /contractele de arendare încheiat /încheiate până la 30 septembrie 2011, cu respectarea prevederilor legale, extras de cont pe numele rentierului agricol, deschis la oricare bancă de pe teritoriul României, în lei (extrasul se depune opţional) * declaraţia pentru obţinerea vizei anuale, conform modelului din Anexa la Normele metodologice de aplicare a prevederilor „titlului XI Renta viageră agricolă”.
În cazul decesului rentierului, renta datorată acestuia până la data decesului poate fi încasată de moştenitorii săi, cu condiţia respectării prevederilor art. 8 din Legea 247/2005 Titlu XI, şi a depunerii, la oricare Centru APIA, până la 15 octombrie 2023, a cererii de moştenitor însoţită de: * carnetul de rentier al defunctului (obligatoriu în original) * copie a certificatului de deces * copie a actului doveditor privind calitatea de moştenitor (certificat de moştenitor sau certificat de calitate de moştenitor, certificat de legatar, hotărâre judecătorească de succesiune învestită cu formula „definitivă”) * copie după B.I / C.I. / paşaport al moştenitorului * împuternicire /declaraţie notarială din care să reiasă acordul celorlalţi moştenitori privind solicitarea şi încasarea rentei viagere agricole datorată rentierului (original) * extras de cont pe numele moştenitorului.
Plata rentei viagere agricole se efectuează într-o singură rată anuală, până la 30 noiembrie 2023, prin mandat poştal sau virament bancar.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut