Cum arată întreprinzătorul român

Întreprinzătorul român din 2021 este bărbat, cu vârsta între 45 şi 60 de ani, are pregătire economică la nivel de studii universitare sau postuniversitare, experienţa sa antreprenorială medie depăşeşte 20 de ani, nu prea lucrează în parteneriat, ci este unic proprietar al afacerii, reiese din Carta Albă a IMM-urilor, lansată online.

Lucrarea reprezintă cea mai aprofundată analiză a sectorului IMM din România ce prezintă situaţia de ansamblu a mediului de afaceri în anii 2020 şi 2021, impactul COVID, dificultăţile cu care se confruntă IMM-urile, nevoile şi sursele lor de finanţare, modalitatea în care inovează, intenţia de accesare de fonduri nerambursabile sau criteriile de care ţin cont în alegerea partenerului de business, constituind baza pentru propuneri de strategii cu privire la viitoarele direcţii de susţinere şi dezvoltare ale mediului de afaceri românesc.
„Suntem la a 19-a ediţie a Cartei Albe a IMM-urilor, deci al 19-lea an fără întrerupere de realizare a acestei Carte Albe. De-a lungul timpului, au fost intervievaţi aproximativ 18.000 de întreprinzători, Carta Albă a fost tradusă în 6 limbi de circulaţie internaţională, a avut 1.300 de studenţi pe teren care au cules date. Ştim că este o culegere şi o analiză complexă, de aceea este realizată de specialiştii Consiliului (Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România – CNIPMMR – n. r.). Ca urmare a Cartei Albe, avem mii de propuneri legislative şi de propuneri de politici publice care au reieşit”, a afirmat preşedintele CNIPMMR, Florin Jianu, la evenimentul de lansare.
Cu prilejul realizării lucrării, s-a realizat şi un profil al întreprinzătorului român în 2021.
„Am realizat şi un scurt profil al întreprinzătorului din 2021. El arată că întreprinzătorul român este bărbat, între 45 şi 60 de ani, deci o vârstă destul de înaintată, credem că ar trebui să reuşim să coborâm această vârstă a iniţiativei antreprenoriale. Ne bucură să vedem că întreprinzătorul român are pregătire economică, respectiv la nivel de studii universitare sau postuniversitare, experienţa antreprenorială medie este de peste 20 de ani. Nu prea lucrează în parteneriat întreprinzătorii români şi sunt unici proprietari ai afacerii, implică însă membrii familei şi alocă 40 de ore de lucru pentru afacere”, a spus Jianu.

Pandemia și birocrația – principalele necazuri pentru IMM-uri
Principalele evoluţii contextuale cu influenţă negativă asupra activităţii IMM-urilor reliefate în Carta Albă vizează pandemia de coronavirus – 67,74%, birocraţia excesivă – 39,96%, predictibilitatea redusă a mediului pentru IMM-uri – 39,61%, politicile statului de sprijinire a firmelor şi populaţiei în contextul actual – 38,53%, insuficienta capacitate a Guvernului, Parlamentului etc. de a gestiona problemele economice – 34,41%.
De asemenea, incertitudinile evoluţiilor viitoare au fost semnalate de 51,08% dintre IMM-uri, urmate de scăderea cererii interne (46,59%), pregătirea şi menţinerea personalului (43,55%), birocraţia (41,94%), concurenţa neloială (40,86%), creşterea nivelului cheltuielilor salariale (35,66%), fiscalitatea excesivă (30,82%).

Anul 2021 a însemnat o scădere a evaluării pozitive din partea mediului de afaceri cu privire la dezvoltarea afacerilor. Astfel, numai 7,9% din organizaţii au estimat că evoluţia mediului de afaceri va fi favorabilă dezvoltării business-urilor lor, faţă de 11% în 2020.
În ceea ce priveşte dinamica activităţii IMM-urilor, în principal 5 din 10 firme funcţionează la aceiaşi parametri şi numai 1 din 10 şi-a amplificat activitatea, în timp ce pentru 4 din 10 s-a redus activitatea, dat fiind şi contextul pe care îl traversăm cu toţii.

Prtivind accesarea fondurilor europene, IMM-urile sunt interesate în continuare de achiziţia de noi echipamente şi tehnologii, de dezvoltarea de noi produse şi servicii şi de dezvoltarea afacerilor prin îmbunătăţirea calităţii produselor şi serviciilor.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut